Chodzi o zgłoszony przez posłów PiS projekt zmian w prawie, które pozwalają na karanie sędziów grzywną lub nawet odsunięciem od orzekania m.in. za kwestionowanie prawa do orzekania sędziów wskazanych przez nową KRS. Rządzący tłumaczą, że ustawa ma przeciwdziałać chaosowi w sądach, o wprowadzanie którego obwiniają część środowiska sędziowskiego.

Jednak m.in. z opinii Biura Analiz Sejmowych wynika, że przepisy w zaproponowanej formie zagrażają niezawisłości sędziów i stoją w sprzeczności z zasadą prymatu prawa UE nad krajowym.

Nad projektem zmian w prawie w czwartek debatuje Sejm. Projekt zostanie prawdopodobnie skierowany do pierwszego czytania.

W środę w ok. 160 miastach całej Polski odbyły się protesty przeciwko proponowanym zmianom.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy ich zdaniem projekt ustawy represyjnej zagraża niezawisłości sędziów.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 56,9 proc. ankietowanych.

Przeciwnego zdania jest 23,4 proc. respondentów.

19,6 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Projekt za niebezpieczny uważają częściej mężczyźni niż kobiety (60% vs 54% mężczyzn). Osoby w wieku od 35 do 49 lat rzadziej niż pozostałe uważają, że ustawa mogłaby źle wpłynąć na niezawisłość sędziowską. Negatywną opinię o projekcie wyraża ponad 60% osób zarabiających powyżej 3001 zł i 2 na 3 mieszkańców miast liczących od 100 do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ