7 lutego, w czasie posiedzenia sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie, prezes tego sądu, Maciej Nawacki (jednocześnie członek KRS wyłonionej przez Sejm poprzedniej kadencji), podarł wręczony mu projekt uchwały podpisany przez 31 sędziów, w którym domagali się oni "zaniechania działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków".

Po wysłuchaniu sędziów prezes Maciej Nawacki podarł projekt uchwały i zakończył obrady. Stwierdził, że jest to "niedopuszczalny zakres kompetencji zebrania".

W związku z podarciem apelu ws. sędziego Juszczyszyna przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Według Zimocha, niszcząc przez podarcie "dokument - projekt uchwał podpisanych przez kilkudziesięciu sędziów" Nawacki przekroczył swoje uprawnienia. W zawiadomieniu poseł KO odwołał się do art. 276 par. 1 oraz art. 231 par. 1 Kodeksu karnego.

- Jeśli było to spontaniczne, to sędzia nie zapanował nad nerwami. Działając przemyślane z kolei, jego ostentacja źle się przysługuje wszystkim zainteresowanym w sporze oraz sądownictwu. To było złe zachowanie, sprzeczne z rangą urzędu - tak w rozmowie z Agatą Łukaszewicz zachowanie Nawackiego ocenił przewodniczący KRS, Leszek Mazur. Jego zdaniem zachowanie to może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego.

W sondażu SW Research dla rp.pl 42 proc. respondentów odpowiedziało "tak" na pytanie o to, czy sędzia Nawacki za swoje zachowanie powinien odpowiadać dyscyplinarnie.

Przeciwnego zdania jest 17,2 proc. ankietowanych.

40,8 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Częściej popierają ten pomysł mężczyźni (46% vs 39% kobiet), osoby o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł netto (48%) oraz badani z od 200 do 499 tys. mieszkańców (54%). Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób, które uważają, że sędzia Nawacki powinien odpowiadać dyscyplinarnie za podarcie podpisanej przez sędziów uchwały – z 30% wśród osób do 24 lat, do 50% wśród osób powyżej 50 lat. Podobną zależność widać w wykształceniu – wśród badanych o najniższym poziomie wykształcenia ten pomysł popiera 20%, zaś wśród osób o wykształceniu wyższym – 46% - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.