Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel Morawiecki otworzył obrady Izby. Prezydent w orędziu podziękował wyborcom, którzy sformowali Sejm w takim składzie.

Aktualizacja: 12.11.2015 18:56 Publikacja: 12.11.2015 06:11

Foto: Jerzy Dudek

20.54

Głosowanie nad wyborem przewodniczącego PO ma odbyć się na przełomie grudnia i stycznia - wynika z projektu regulaminu wyborczego.

W piątek regulamin ma przyjąć Rada Krajowa Platformy. Zgodnie ze statutem PO, szefa tej partii wybierają w wyborach powszechnych wszyscy jej członkowie.

20.45

Sejm przerwał obrady do piątku do godz. 9.

20.43

Senat wybrał wicemarszałków. Zostali nimi: Grzegorz Czelej (PiS), Adam Bielan (PiS), Maria Koc (PiS) i Bogdan Borusewicz (PO).

20.26

Nieoficjalnie: Expose Szydło w środę 18 listopada - podaje 300polityka na Twitterze.

19.51

Marek Kuchciński zarządził 20-minutową przerwę w obradach Sejmu.

19.50

Za Stanisławem Tyszką głosowało 362, przeciw - 61, wstrzymało się 30. Stanisław Tyszka został wicemarszałkiem Sejmu.

19.49

Za Ryszardem Terleckim było 392, przeciw - 25, wstrzymało się 35. Ryszard Terlecki został wicemarszałkiem Sejmu.

19.48

Za Małgorzatą Kidawą-Błońską głosowało 389, przeciw - 40, wstrzymało się 22. Kidawa-Błońska została wicemarszałkiem.

19.47

Za Barbarą Dolniak oddano 411, przeciw - 10, wstrzymało. Barbara Dolniak została wicemarszałkiem Sejmu.

19.46

Za Joachimem Brudzińskim głosowało 330 osób, przeciw - 75. Wstrzymało się 40 posłów. Joachim Brudziński został wicemarszałkiem Sejmu.

19.45

Posłowie głosują ws. wyboru wicemarszałków.

19.41

Jakub Kulesza z klubu Kukiz'15 przedstawia kandydaturę Stanisława Tyszki.

19.37

Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO przedstawia kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na wicemarszałka.

19.34

Ryszard Petru przedstawia kandydaturę Barbary Dolniak na stanowisko wicemarszałka Semu z ramienia .Nowoczesnej.

19.31

Mariusz Błaszczak przedstawia kandydaturę Ryszarda Terleckiego na drugiego wicemarszałka Sejmu z ramienia PiS.

19.29

19.28

Sejm wznowił obrady. Za chwilę nastąpi wybór wicemarszałków. Mariusz Błaszczak prezentuje kandydaturę Joachima Brudzińskiego.

18.46

Stanisław Karczewski został marszałkiem Senatu.

18.43

W Senacie przeprowadzany jest wybór marszałka izby. Kandydatem na tę funkcję jest senator PiS Stanisław Karczewski, nie zgłoszono innej kandydatury.

18.20

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził przerwę w obradach Sejmu do 19.20. Po przerwie Sejm ma wybrać wicemarszałków.

18.19

Sejm przyjął wniosek PiS o to, by Sejm miał pięciu wicemarszałków.

18.17

Sejm głosował nad wnioskiem PSL o wicemarszałka w Sejmie. Posłowie wniosek odrzucili.

18.15

Przemawia Sławomir Neumann. Apeluje o to, by dać szansę wszystkim ugrupowaniom na reprezentację w prezydium Sejmu.

18.13

- Dwóch dodatkowych wicemarszałków jest niewskazanych ze względu na kwestie finansowe - powiedział Mariusz Błaszczak.

18.11

Mariusz Błaszczak przedstawia w imieniu grupy posłów PiS projekt uchwały ws. liczby wicemarszałków. - Chcemy, by ta liczba wynosiła pięciu wicemarszałków - powiedział Błaszczak.

18.10

Tymczasem PiS pokazuje na Twitterze marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w jego gabinecie.

18.09

Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, dlaczego PSL chce mieć wicemarszałka w prezydium Sejmu. - Proponujemy powołanie siedmiu wicemarszałków - powiedział prezes PSL. - Rozszerzmy formułę, dajmy partycypację wszystkim stronnictwom - dodał Kosiniak-Kamysz.

18.08

Sejm wznowił obrady.

18.06

17.44

PSL chce mieć w Sejmie wicemarszałka. Zapowiedział to dziś prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz na briefungu w Sejmie.

Jeśli uchwała w tej sprawie uzyska akceptację, kandydatem na wicemarszałka z ramienia PSL będzie Andżelika Możdżanowska.

17.42

Po ślubowania zarządzono przerwę. Po niej nastąpi wybór marszałka i wicemarszałków Senatu.

17.31

Trwa ślubowanie nowych senatorów.

17.20

Kluby oceniły wystąpienie premier Ewy Kopacz. Elżbieta Witek (PiS) powiedziała, że przemówienie premier Kopacz było żenujące. - To było straszenie i lekceważenie - mówiła.

Zdaniem polityków Nowoczesnej przemowa ustępującej premier była agresywna, a w opinii klubu Ruch Kukiza'15 - nieodpowiednia do chwili.

Wystąpienie premier dobrze ocenia PO i PSL.

17.18

Senator Michał Seweryński (PiS) jako marszałek senior wita obecnych podczas posiedzenia Senatu.

- Senat ma mocną pozycję ustrojową i jest nie tylko "izbą refleksji" - powiedział Seweryński. Oświadczył, że w interesie Polski leży podjęcie starań o powrót spraw polonijnych do kompetencji Senatu w pełnym zakresie.

Przypomniał, że wśród zadań Senatu jest m.in. sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza "udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym".

17.15

Będziemy prowadzić dyżury prezydenckie, także podczas posiedzeń Senatu - zapowiedział Andrzej Duda.

17.11

Głównym zadaniem w Senacie jest poprawić to, co nie udało się w Sejmie - powiedział prezydent Andrzej Duda.

17.09

Nowy marszałek Sejmu Marek Kuchciński zarządził kolejną przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu do godz. 18.

W tym czasie ma zostać przedstawiona propozycja uchwały dot. liczby wicemarszałków izby.

17.08

Senator Michał Seweryński (PiS) jako marszałek senior przeprowadzi wybór marszałka Senatu. Senatorowie złożą ślubowanie.

17.05

- Wybory przywróciły wiarę w polską demokrację - powiedział prezydent.

17.04

Prezydent Andrzej Duda otwiera pierwsze posiedzenie Senatu.

- Na wstępie chcę podziękować wyborcom - powiedział prezydent Duda.

16.52

Marek Kuchciński marszałkiem Sejmu. Poparło go 409 posłów.

Jego kontrkandydata - marszałka seniora Kornela Morawieckiego (klub Ruch Kukiz'15) poparło 42 posłów.

16.29

Sejm wznowił obrady.

W trakcie pierwszego posiedzenia izby ma odbyć się jeszcze wybór marszałka oraz wicemarszałków. Na stanowisko marszałka Sejmu zgłoszono dwóch kandydatów - Marka Kuchcińskiego (PiS) i Kornela Morawieckiego (klub Ruch Kukiz'15).  

16.21

Za 10 minut nowy Sejm wznowi obrady.

16.20

Szef pomorskich struktur PO i ustępujący wiceminister zdrowia Sławomir Neumann został szefem klubu parlamentarnego PO - podaje TVN24

16.02

15.56

Kancelaria Prezydenta podaje, że prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję złożoną przez premier Ewę Kopacz.

15.37

Nowy rząd zostanie powołany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu - powiedziała kandydatka PiS na premiera Beata Szydło.

15.08

Myślę, że każdy sam umie ocenić to wystąpienie - tak prezydent Andrzej Duda odpowiedział na pytanie o ocenę czwartkowego wystąpienia w Sejmie Ewy Kopacz, które ustępująca premier wygłosiła po złożeniu dymisji.

Prezydent dopytywany, czy wystąpienie Kopacz odpowiada na apel z jego sejmowego przemówienia, odpowiedział: "Myślę, że każdy potrafi to ocenić, czy odpowiada na mój apel czy nie".

14.50

Przemówienie Ewy Kopacz spotkało się z krytyką również w szeregach PO.

14.47

Przemówienie premier Kopacz skrytykowała też przyszła rzeczniczka rządu PiS Elżbieta Witek. uznała, że Ewa Kopacz nie wpisała się w prośby prezydenta Dudy o kulturę dyskusji i spokojną, merytoryczną debatę. - To przemówienie miało nas sprowokować - uznała Witek.

14.45

Przemówienie Ewy Kopacz było bardzo agresywne, nie rozumiem, dlaczego aż tak - powiedział w przerwie posiedzenia lider .Nowoczesnej Ryszard Petru. - Ewidentnie pisał je Michał Kamiński - podsumował.

14.34

Marszałek senior Kornel Morawiecki podziękował za ostrzeżenia i ostatnie wystąpienie Ewy Kopacz jako premiera i ogłosił przerwę w obradach Sejmu do godziny 16.15. Podczas przerwy kluby mają złożyć propozycje kandydatur na marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu.

14.32

Powiem wam coś na pocieszenie: każda władza przemija - zakończyła odchodząca premier swoje wystąpienie.

14.29

- Nie będziemy opozycją totalną, jaką wy byliście, nie będziemy mówić, że Polska jest w ruinie, ale rozliczymy was z każdej deklaracji - ostrzegała Ewa Kopacz, wypominając stanowisko, które objął Antoni Macierewicz zamiast Jarosława Gowina.

Będziemy opozycją, która nie przegapi żadnego kłamstwa. Na pewno nie uda wam się zniszczyć polskiej demokracji po cichu - mówiła Kopacz. Zapewniła, że jeśli nowa władza wyprowadzi Polskę z Zachodu na Wschód, PO będzie miała gotową mapę powrotu do normalności.

14.25

Premier Ewa Kopacz składa dymisję swojego rządu.

- Pełnienie funkcji premiera to był wielki honor - mówiła premier, dziękując koalicjantowi i ministrom swojego rządu.

- Dziś pełnię władzy obejmuje PiS. Choć się z tego nie cieszymy - gratulujemy - mówiła premier. Życzyła, by PiS zrobił wszystko lepiej, niż robiła to Platforma.

- Ale ostrzegam, że nie będzie wam łatwo - mówiła Ewa Kopacz. - Życzę, byście nie zaprzepaścili osiągniętej dzięki nam stabilności finansowej oraz tego, by tak jak teraz najwięcej ludzi w historii po 89 roku miało pracę.

Premier wymieniła osiągnięcia swojego rządu, podkreślając politykę prorodzinną, liczbę kilometrów zbudowanych autostrad i miejsce Polski w światowych rankingach gospodarczych.

My mieliśmy łatwiej, bo porównywaliśmy się z waszymi osiągnięciami z lat 2005-2007 - mówiła ustępująca premier. - Kiedy oddawaliście władzę, w rankingu Banku Światowego Polska była miedzy Kiribati a Macedonią. Dziś jest na 25. miejscu - dodała.

 13.30

Marszałek odczytał nazwiska posłów, którzy zostali mianowani tymczasowymi sekretarzami, a następnie posłowie zaczęli składać ślubowanie.

13.25

Wystąpienie marszałka seniora Kornela Morawieckiego

 

(Youtube, Telewizja Republika)

Marzy mi się, żebyśmy w tym parlamencie zaproponowali Polsce i Europie nową, wielką konstytucję na miarę XXI wieku - powiedział marszałek senior Kornel Morawiecki, który zabrał głos po prezydencie. - Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie i o kraju, takie są nasze cele i takie będą nasze czyny. 

- W nowej konstytucji powiemy o nowym podziale władzy; dziś nie możemy zgodzić się na panowanie pieniądza nad polityką i prawdą - mówił Morawiecki.

13.20

Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy

13.18

- Korzystając z gabinetu prezydenta w siedzibie Sejmu będziemy prowadzić dyżury prezydenckie. Chcę być bliżej pracy Sejmu - zadeklarował Andrzej Duda. - Te drzwi są otwarte dla wszystkich posłów, są otwarte dla pomysłów i inicjatyw.

Prezydenckie dyżury będa się odbywać w Sejmie najprawdopodobniej w czwartki.

13.15

Prezydent przypomniał, że Polacy nie lubią gwałtownych sporów i poprosił o przestrzeganie kultury debaty.

- Nie chciałbym, by ktokolwiek wychodził z tej izby z poczuciem, że został znieważony. A tak bywało. To sieje ziarno nienawiści - mówił Duda. - Chciałbym, żeby zwornikiem porozumienia był patriotyzm, ojczyzna, która ma być najsilniejsza.

Suwerenem jest naród, pamiętajmy o tym - zaznaczył prezydent i przypomniał, że naród musi być wysłuchany.

13.10

- Podstawą patriotyzmu jest miłość - powtarzam słowa śp. Lecha Kaczyńskiego.

13.07

Prezydent Duda w orędziu podziękował przede wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach.

- Demokracja pokazała swoją istotę - władza się zmienia. To, że doszło do tak radykalnej zmiany władzy w Polsce, też jest świadectwem demokracji - powiedział Duda.

- Wyborcy opowiedzieli się za zmianą; mam nadzieję, że ten Sejm odpowie pozytywnie na to zadanie, że zmiany nastąpią - powiedział prezydent i zaznaczył, że to, iż wybory parlamentarne przyniosły tak zdecydowaną zmianę na polskiej scenie politycznej, jest bardzo ważnym świadectwem demokracji, ale też zobowiązuje.

13.03

Marszałek senior Kornel Morawiecki otwiera obrady Sejmu.

Marszałek senior VII kadencji Kornel Morawiecki powitał prezydenta Andrzeja Dudę i wszystkich gości, którzy są obecni na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu. Przywitał posłów i zarządził minutę ciszy za wszystkich, którzy zmarli służąc ojczyźnie.

12.55

Podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PO Platforma nie zdążyła przegłosować kandydatur na szefa. Głosowanie odbędzie się w przerwie obrad.

12.40

Do Sejmu przybył prezydent Andrzej Duda. Złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej.

12.40

12.15

11.50

O godzinie 16.30 w Pałacu prezydenckim ma się odbyć spotkanie premier Ewy Kopacz z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak powiedział ustępujący minister rolnitwa Marek Sawicki, "najprawdopodobniej" będzie tam cały rząd Ewy Kopacz.

Ostatecznie, Ewa Kopacz złoży dymisję swojego rządu przed Sejmem.

11.30

Paweł Kukiz został szefem klubu parlamentarnego Ruchu Kukiz'15. Kandydatem na wicemarszałka Sejmu z ramienia ugrupowania jest Stanisław Tyszka.

11.02

Marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel Morawiecki wyraził przypuszczenie, że w związku z wczorajszymi niejasnościami co do miejsca, w którym premier Ewa Kopacz miałaby złożyć dymisję swojego rządu, w obradach Sejmu może być ogłoszona przerwa, aby Ewa Kopacz mogła pojechać do Pałacu Prezydenckiego i tam złożyć dymisję. Nie jest to jednak, jak zastrzegł Morawiecki, informacja pewna.

10.55

Ryszard Petru został szefem klubu parlamentarnego .Nowoczesnej.

Klub zaproponował też swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu - Barbarę Dolniak.

Wiceszefowymi klubu zostały posłanki: Katarzyna Lubnauer, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

Monika Rosa została wybrana na sekretarza klubu, zaś Kamila Gasiuk-Pihowicz na rzecznika.

10.50

10.40

Senatorowie, którzy zasiądą w Senacie IX kadencji, odebrali zaświadczenia o wyborze. Wiceszef PKW Wiesław Kozielewicz, który wręczał zaświadczenia, podkreślił, że to naród polski przyznał im "laur senatora najjaśniejszej Rzeczypospolitej".

10.20

Dziś o 11 rozpoczyna się posiedzenie klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Zostanie na nim wybrany szef klubu - na to stanowisko kandydują Ewa Kopacz i Sławomir Neumann.

9.55

Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz został wybrany również na szefa klubu parlamentarnego tej partii.

 

8.40

Kandydat na marszałka Senatu Stanisław Karczewski uważa, że Izba Wyższa polskiego parlamentu powinna wyjść z cienia Sejmu.


fot. Marian Zubrzycki/Fotorzepa

Karczewski uważa, że Senat w nowej kadencji powinien być bardziej aktywny, ale sam zapowiedział również swoje działania. Zamierza m.in. zadbać o Polonię, dlatego jedną z pierwszych jego inicjatyw będzie propozycja, by opieka nad Polonią była zagwarantowana ustawowo.

8.00

Szefowa koalicyjnego rządu PO-PSL Ewa Kopacz złoży dziś w Sejmie dymisję swojego gabinetu. Ustępująca premier do największych sukcesów 14 miesięcy sprawowania władzy zalicza m.in. rozwój polityki społecznej, zwiększenie wydatków na armię oraz uchwalenie ustawy o in vitro.

Odchodząca Rada Ministrów będzie pełnić obowiązki do czasu zaprzysiężenia nowego gabinetu Beaty Szydło.

7.20.

Swoje mandaty w nadchodzącej kadencji Sejmu i Senatu utrzyma 236 obecnych posłów i 52 senatorów.

Spośród 224 posłów, którzy nie zasiadali w poprzedniej kadencji Sejmu, 70 zasili kluby nowych ugrupowań - Kukiz'15 i Nowoczesnej Ryszarda Petru. Pozostali wejdą do Prawa i Sprawiedliwości (nowych będzie 107 z 235 posłów), Platformy Obywatelskiej (37 z 138 posłów) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (6 z 16 posłów). Z kolei spośród nowo wybranych senatorów 37 reprezentuje PiS, 10 - PO, a jedna senator kandydowała jako niezrzeszona.

Posłowie i senatorowie, którzy z końcem mijającej kadencji stracą swoje mandaty - z wyjątkiem tych, którzy zamienili izbę niższą na wyższą lub odwrotnie - przysługiwać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami odprawa parlamentarna w wysokości trzech miesięcznych uposażeń, czyli ok. 30 tys. zł brutto.

Łączna wartość odpraw dla byłych parlamentarzystów wyniesie w tym roku ok. 8 mln zł, z czego Kancelaria Senatu wypłaci 1 mln 157 tys. 400 zł.

Poziom i zasady przyznawania odpraw dla parlamentarzystów reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Według jej zapisów w związku z zakończeniem kadencji odprawa przysługuje każdemu parlamentarzyście - z wyjątkiem tych, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję.

Głosowanie nad wyborem przewodniczącego PO ma odbyć się na przełomie grudnia i stycznia - wynika z projektu regulaminu wyborczego.

W piątek regulamin ma przyjąć Rada Krajowa Platformy. Zgodnie ze statutem PO, szefa tej partii wybierają w wyborach powszechnych wszyscy jej członkowie.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Kraj
IN YOUR MIND - Przebij szklany sufit
Kraj
Burze i gradobicia. Prognoza pogody na niedzielę
Kraj
Michał Kolanko: Gra o bezpieczeństwo w kampanii. Czy zadziała?
Kraj
Odszedł Bronek Misztal
Kraj
Kolejne ludzkie szczątki na terenie jednostki wojskowej w Rembertowie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy