Podczas pokazu strzelań z obserwatorami spotkał się Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni dr Mirosław Różański. Z kolei wizytujących świętoszowski poligon obserwatorów OBWE powitał dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej generał brygady Maciej Jabłoński, pełniący funkcję dowódcy ćwiczenia na kierunku Żagań-Świętoszów.

W ramach realizacji postanowień Dokumentu Wiedeńskiego z 2011 roku, Polska wystosowała zaproszenie do udziału w obserwacji ćwiczenia do 56 krajów członkowskich. Z zaproszenia skorzystało jedenaście państw. Swoich przedstawicieli zgłosiły: Białoruś, Bułgaria, Kanada, Niemcy, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Ukraina i USA.
Dokument obejmuje zestaw informacji o obronności i siłach zbrojnych, czyli politykę obronną, doktrynę, politykę kadrową ze zmianami, strukturę organizacyjną i stany etatowe jednostek.

Anakonda to największe ćwiczenia wojskowe w Polsce po 1989 r. Jej tegoroczna edycja potrwa do 17 czerwca. Weźmie w niej udział ok. 31 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. z Polski.

Wizyta OBWE, która odbyła się w ramach Dokumentu Wiedeńskiego jest potwierdzeniem pełnej transparentności działań w czasie ćwiczenia Anakonda-16 - czytamy na oficjalnej stronie Polskich Sił Zbrojnych poświęconej ćwiczeniu Anakonda.