Krzysztof Czabański komentował materiał Wiadomości TVP w sprawie rocznicy przystąpienia Polski do NATO. W informacji pominięto zasługi m.in. Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Geremka.

- W materiale TVP dotyczącym przystąpienia Polski do NATO powinny pojawić się wszystkie nazwiska osób, które się do tego przyczyniły. Proszę pytać wiadomość, czemu tak zrealizowano materiał - ocenił.

Jak szef Rady Mediów Narodowych ocenia media w Polsce? - Patrzę na media dość krytycznie. Polski rynek ma pewną niedobrą właściwość. Właściciele wielu mediów mają interesy w różnych sferach. Źle się dzieje, gdy właściciele mają interesy w innych branżach. Wtedy oni są uzależnienia od rządu lub władz państwowych - powiedział Czabański

- W Polsce mamy często do czynienia z faktem, że media próbują zastąpić opinię publiczną. Media zaczynają być czwartą władzą i mogą być zagrożeniem dla demokracji. Jeśli coś pojawia się codziennie w telewizji publicznej lub prywatnej to zaczyna to zastępować ludziom myślenie - dodał.

- Media publiczne mają do spełnienia misję. Jeżeli ją spełniają to są ważnym elementem utwierdzającym demokrację - mówił szef Rady Mediów Narodowych.

Czy powinno dojść do repolonizacji mediów? - Na pewno nie jest dobrze, gdy pewne segmenty rynku są w całości lub prawie w całości w rękach obcego kapitału. Nie ma polityki rządu w tej sprawie. Powinna dojść do repolonizacji w pewnych segmentach na pewno. Powinno dojść do repolonizacji w segmencie gazet codziennych regionalnych, bo obecnie są one niemal zupełnie w rękach obcego kapitału - powiedział gość programu.

- Nie mylmy jednocześnie repolonizacji z nacjonalizacją. Media nie mogą być państwowe - dodał.

Czy spotkania Rady Mediów Narodowych będą jawne? - Będą jawne rzeczy istotne dla opinii publicznej, np. konkurs na prezesów tych mediów. Wszystko będzie dostępne na żywo - zadeklarował.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Jacek Nizinkiewicz zapytał, czy Krzysztof Czabański nie ma wrażenia, że konkurs na nowego prezesa TVP jest pisany pod kandydaturę Jacka Kurskiego? - Spotykam się z takimi opiniami, ale takiego wrażenia nie mam - powiedział. 

- Patrzę na fakty. Jacek Kurski jest prezesem i ma doświadczenie z kierowania telewizją. To są na pewno jego atuty. Z drugiej strony otrzymał żółtą kartkę od Rady Mediów Narodowych, więc jego sytuacja jest trudna - dodał.