Na pytanie: „Na ile zgadza się pan/pani ze stwierdzeniem, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi osobistą odpowiedzialność za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie” 38 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie zgadzam się”. Odpowiedź „raczej zgadzam się” wybrało 24 proc. badanych. Dla porównania, za odpowiedzią „zdecydowanie nie zgadzam było 14 procent - wynika z sondażu, o którym pisze TVP Info.

Na pytanie o to, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz "sama powinna podać się do dymisji", 38 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie się zgadza, a 19 proc. - raczej się zgadza. Przeciwnego zdania było 19 proc. respondentów.