Kiedy nastąpi zmiana czasu? W nocy z 27 na 28 października 2018 roku trzeba przestawić zegarki o godzinę do tyłu, co oznacza, że będziemy spać dłużej. W związku z tym przypominamy tekst sprzed roku.

Przesunięcie czasu miało lepiej dostosować godziny pracy fabryk do światła dziennego. Jednak obecnie fabryki są oświetlane światłem sztucznym, a ważniejszą rolę z punktu widzenia gospodarki pełnią biura. One są co prawda oświetlane światłem dziennym, jednak zamykają się o 17. Zmiana czasu na zimowy im więc nie służy.

Przestawianie zegarków nie ma sensu – twierdzą ludowcy, którzy chcą dać nam czas letni przez cały rok.

Prawie 60 proc. ankietowanych nie popiera zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. Za tym jest 30 proc. badanych, a zdania w tej sprawie nie ma 14 proc.

- Częściej przeciwnikami tego pomysłu są kobiety (60 proc.), osoby o dochodzie od 2001 do 3000 zł (61 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (69 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

I dodaje, że wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek przeciwników zmiany czasu, od 41 proc. do 67 proc. Podobna zależność widoczna jest we wzroście wykształcenia – wśród osób o wykształceniu podstawowym/gimnazjalnym przeciwnikami tego pomysłu jest 36 proc. badanych, podczas gdy wśród osób o wykształceniu wyższym już 61 proc.

Według naukowców, ze względu na to, że komórki naszego organizmu funkcjonujące zgodnie z własnym zegarem biologicznym, potrzebują czasu, aby przystosować się do nowej sytuacji, zmiana czasu powodować może między innymi zaburzenia układu immunologicznego.

Nie potwierdzono wprawdzie, że przesunięcie wskazówek zegara prowadzi u niektórych osób bezpośrednio do zawału, ale stwierdzono wzrost ryzyka problemów z sercem. Dla mężczyzn ryzyko to wzrasta w pierwszych trzech dniach po zmianie czasu o 15 proc.