Chodzi o posągi dwóch lwów, które były niegdyś integralną częścią Pomnika Chwały na Cmentarzu Łyczakowskim, którego częścią jest Cmentarz Orląt Lwowskich. Zostały stamtąd usunięte w 1971 roku przez władze sowieckie.  Jeden z lwów miał na tarczy herb Lwowa i napis: „Zawsze wierny”, drugi godło Rzeczypospolitej i napis „Tobie Polsko”. Ich powrót nastąpił w 2015 roku na podstawie dwustronnych ustaleń.

Rada Obwodowa uważa jednak, że lwy znalazły się tam nielegalnie, wbrew woli mieszkańców miasta i lwowskiej Rady Miejskiej.

W oświadczeniu, które otrzymała Polska Agencja Prasowa od rzecznika prasowego lwowskiej Rady Miejskiej, znalazło się sformułowanie, że posągi lwów są "symbolem polskiej okupacji Lwowa", zostały posadowione bez podstaw prawnych i będą wykorzystywane przez radykalne odłamy polityczne w Polsce do zaostrzenia stosunków polsko-ukraińskich.

Lwowska Rada Miejska pisze też w swoim oświadczeniu, że postawienie przez stronę polską lwów na Cmentarzu Łyczakowskim odbywa się równocześnie z niszczeniem "ukraińskich pomników na terenie Polski", na co nie reagują lokalne władze.

Władze miasta Lwowa zauważają, że umieszczenie posągów lwów na cmentarzu jest elementem strategii części polskiej sceny politycznej, która wobec Lwowa ma nastawienie szowinistyczne i imperialne.

Władze Lwowa, choć przyznają, że postacie lwów znalazły się na Cmentarzu Łyczakowskim na podstawie zgody wydanej przez lokalną Radę Konsultacyjną ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego, ale taka zgoda mogła być wydana dopiero po decyzji państwowej Komisji Upamiętnień. A w tej sprawie ta komisja się nie wypowiedziała.

MSZ: Stanowczy sprzeciw

Na decyzję lwowskich władz zareagowało MSZ. Wiceszef tego resortu Bartosz Cichocki oświadczył, że decyzja o usunięciu lwów jest nielegalna i niezgodna z dwustronnymi ustaleniami dotyczącymi renowacji Cmentarza Łyczakowskiego.

Cichocki poinformował też, że strona ukraińska została poinformowana o "negatywnych konsekwencjach" wprowadzenia w życie decyzji o usunięciu lwów.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej