Papież wydał motu proprio "Traditionis Custodes", którym ogranicza możliwość korzystania z liturgii trydenckiej.

W 2007 roku papież Benedykt XVI, który uważał, że oba porządki - przedsoborowy i posoborowy - mogą się uzupełniać orzekł, że liturgia sprzed Soboru Watykańskiego II (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego) jest dostępna dla każdego księdza rzymskokatolickiego bez specjalnego zezwolenia biskupa lub Watykanu, które było wcześniej wymagane.

Franciszek zniósł to uprawnienie. Zdecydował, że jedynym wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa.

Obecnie podstawą celebracji mszy w formie nazywanej potocznie trydencką jest Mszał Rzymski w wydaniu Jana XXIII z 1962 r. Wydawanie pozwolenia na posługiwanie się nim będzie, decyzją Franciszka, wyłączną kompetencją biskupa.

Papież zakazał sprawowania liturgii przedsoborowej w kościołach parafialnych. Kościół oraz kapłana, który ma sprawować liturgię, ma wyznaczać biskup. Ordynariusz ma upewnić się, że grupy, które zwracają się z wnioskiem o zgodę na odprawienie mszy w liturgii przedsoborowej nie podważają reformy liturgii i nauczania papieży. Franciszek zakazał biskupom wydawania pozwoleń na powstawanie nowych takich grup.

Papież Franciszek napisał list do biskupów, w którym wyjaśnił swoje stanowisko. Ocenił, że dobra wola i wyrozumiałość jego poprzedników zostały wykorzystane do zwiększania dystansu, pogłębiania różnic, hamowania Kościoła na jego drodze oraz do narażania na ryzyko podziałów.

Franciszek dodał, że jest zasmucony "instrumentalnym wykorzystywaniem" Mszału Rzymskiego z 1962 r.