Zagrożenie koronawirusem pokrzyżowało plany wyjazdowe niejednemu. Wiele osób się zastanawia, czy nie zrezygnować z wyjazdu. Nie wiadomo, czy będą nowe ogniska choroby i w którym regionie świata. Okazuje się, że nie jest to takie proste. Nie każdy też może liczyć na zwrot pieniędzy.

Z biurem bezpieczniej

W lepszej sytuacji są osoby, które planowały wyjazd z biurem podróży. Wówczas chroni je częściowo ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nie obejmuje ona osób wyjeżdżających na własną rękę.

Na jej podstawie klienci biur mogą starać się o zwrot pieniędzy w związku z art. 47 ust. 4. Przepis mówi, że można odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Poradnik turysty

Czytaj także:

Kwarantanna: kto płaci za pobyt w hotelu

Koronawirus: agent podpowie, jak ubezpieczyć wyjazd

Polak w UE leczony jest za darmo

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Koronawirus a RODO: co z prywatnością podczas epidemii

Zasadnicze znaczenie ma ustalenie, co to znaczy „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności", „miejsce docelowe" oraz „najbliższe sąsiedztwo". Są to sformułowania nieostre. Nie rozstrzygają wprost, co w razie ogólnoświatowego zagrożenia pandemią. Dużo więc zależy od tego, jak zachowa się dane biuro podróży. Odda pieniądze czy nie. Jeżeli nie, pozostaje żmudne dochodzenie swoich praw w sądzie.

Raczej na zwrot środków nie można liczyć, jeżeli w obawie przed pandemią rezygnuje się z wyjazdu do kraju, w którym nie ma jeszcze koronawirusa, nawet jeżeli w sąsiednim państwie znajduje się jego ognisko.

W najlepszej sytuacji są ci, którym biura podróży same odwołały wyjazd. Wówczas dostają zwrot wszystkich środków. Nie mogą już jednak liczyć na ekstrapieniądze z tego tytułu, że zmarnowało w ten sposób komuś urlop, np. tytułem odszkodowania czy zadośćuczynienia. Przepisy dają biurom prawo do odwołania wyjazdu z powodu wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji.

Przepada 30 proc.

Kupując wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, wpłaca się z reguły 30 proc. jej ceny, a resztę najpóźniej na miesiąc przed wyjazdem. Jeżeli więc klient biura chce zrezygnować, zawsze może nie zapłacić tych 70 proc. Nie ma wtedy znaczenia, w jakim rejonie świata planowana jest wycieczka. Wówczas dochodzi do rozwiązania umowy i przepada 30 proc. Biuro nie występuje przeciwko swojemu klientowi do sądu, by zapłacił brakujące 70 proc. ceny.

Ubezpieczenie nie pomoże

Problemu z rezygnacją z pobytu w hotelu rezerwowanego na własną rękę lub za pośrednictwem portali pośredniczących nie ma, jeżeli rezerwacja obejmowała opcję rezygnacji. Jeżeli jej nie było, nie ma co liczyć na to, że hotelarz czy właściciel pensjonatu zwróci wpłacone środki.

Przy wykupie wycieczki biura podróży zachęcają do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, dzięki któremu można zrezygnować z wycieczki bez ponoszenia kosztów. Dokładnie określają to warunki ubezpieczenia.

Wiele osób z tego korzysta, mimo że nie do końca znają warunki tego typu polis ubezpieczeniowych. Niektórzy sądzą, że każda dowolna rezygnacja z wyjazdu będzie objęta takim ubezpieczeniem i uzyskają zwrot zaliczek, co niestety jest dalekie od rzeczywistości. Takie ubezpieczenie obejmuje na ogół śmierć członka rodziny, chorobę, wypadek, ale nie samo potencjalne zagrożenie zdrowia z powodu wirusa.

Dlatego jest mało prawdopodobne, że dzięki temu ubezpieczeniu bezkosztowo pozbędziemy się problemu z powodu niechcianej wycieczki.

Rezygnacja z lotu

Możliwość rezygnacji z lotu nie zależy od warunków biletu, który został nabyty. Bilety z elastyczną opcją rezygnacji czy zmiany rezerwacji lotu są zwykle droższe i z tej racji rzadziej nabywane. W braku takiej opcji samo zagrożenie wirusowe występujące w miejscu docelowym nie stanowi uzasadnionej przyczyny rezygnacji z biletu lotniczego za zwrotem ceny. Rezerwacje lotnicze coraz częściej jednak dokonywane są z dodatkową opcją ubezpieczenia na wypadek rezygnacji, ale tutaj, podobnie jak w przypadku imprez turystycznych, należy zwrócić uwagę na warunki ubezpieczenia oraz jego wyłączenia.

Jeżeli linia lotnicza odwoła lot, to pasażerowie mogą liczyć na pełen zwrot kosztów, choć jeśli powodem odwołania jest zagrożenie koronawirusem, przewoźnik może odmówić wypłaty odszkodowania za odwołany lot.

Inaczej jest z imprezami turystycznymi, w których jednym z elementów jest podróż lotnicza.

W razie problemów z zagraniczną linią lotniczą albo hotelem zawsze można skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

– Pomagamy, ale tylko konsumentom, którzy mają problemy w państwach unijnych oraz Norwegii, Islandii czy Wielkiej Brytanii. Zwracamy się do naszego odpowiednika w tym państwie i on działa w naszym imieniu. Nie pomagamy w państwach nienależących do UE, np. w Chinach –mówi Katarzyna Słupek.