Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 279

Niinistö obserwował ćwiczenia polowe armii fińskiej w Północnej Karelii - Kontio 22, w których uczestniczyła armia we współpracy z fińskimi siłami powietrznymi i oddziałami Straży Granicznej.

Prezydent zasugerował w rozmowie z dziennikarzami, że Finlandia może pomóc Ukrainie w wysiłkach wojennych, oferując ukraińskim żołnierzom szkolenie z obsługi sprzętu, który Helsinki wysyłają do Kijowa.

Inwazja Moskwy na Ukrainę wywarła szczególny wpływ na Finlandię, która dzieli z Rosją 1300 km granicę i była kiedyś częścią imperium rosyjskiego.

Finlandia obroniła uzyskaną w 1917 roku niepodległość w tak zwanej wojnie zimowej 1939-1940, w której Moskwa poniosła ogromne straty, mimo stosowania metod, które spowodowały wykluczenie jej z Ligi Narodów.. Po podpisaniu traktatu pokojowego w 1940 r. kraje ponownie starły się w latach 1941-1944.

W lutym Niinistö porównał napięcia przed inwazją Rosji na Ukrainę na pełną skalę do Finlandii sprzed wojny zimowej, kiedy  Józef Stalin usiłował podzielić Finów, którzy jednak zjednoczyli się wobec radzieckiego zagrożenia.

Zaniepokojona inwazją Rosji na Ukrainę Finlandia ogłosiła w maju, że będzie dążyć do członkostwa w NATO, kończąc dziesięciolecia neutralności.

Sprzeciw wyraziła tylko Turcja, która oskarża Finlandię i Szwecję, która także złożyła akces do wstąpienia do NATO, o wspieranie Partii Pracujących Kurdystanu, uznanej w Turcji za organizację terrorystyczną.