Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 218

Po ogłoszeniu częściowej mobilizacji wśród Rosjan gwałtownie wzrosło zainteresowanie wydarzeniami w Ukrainie  i niepokój o to, co się dzieje. Wiadomość o mobilizacji wywołała w społeczeństwie niepokój i strach. Poparcie dla działań rosyjskiego wojska pozostaje wysokie, ale wzrosła liczba zwolenników rozpoczęcia negocjacji.

Pod koniec września znacznie wzrósł odsetek osób uważnie śledzących sytuację wokół Ukrainy: 32 proc. śledzi ją „bardzo uważnie” (21 proc. w sierpniu), a kolejne 34 proc. „raczej uważnie” (30 proc. w sierpniu).

Czytaj więcej

Rosja otwiera dodatkowe punkty poborowe na granicach

Najuważniej monitorują sytuację respondenci ze starszej grupy wiekowej (55 lat i więcej)  - 78 proc. W grupie wiekowej od 40 do 54 lat uważnie śledzi ją 57 proc. badanych, ponad połowa osób w wieku od 25 do 39 lat i 45 proc. od 18 do 24 lat.

Wzrosły również obawy o wydarzenia w Ukrainie - do najwyższego jak dotąd odsetka: niepokój odczuwa 88 proc. badanych; 56 proc. stwierdziło, że „bardzo niepokoi się” bieżącymi wydarzeniami (w sierpniu – 37 proc. ), kolejne 32 proc. – „raczej się niepokoi” (w sierpniu – 37 proc. ).

Największe obawy odczuwają respondenci w wieku 55 lat i więcej: bardzo niepokoi się 66 proc. z nich, raczej  - 26 proc. Najmniej zaniepokojeni tym, co się dzieje, są najmłodsi respondenci: 37 proc. jest bardzo zaniepokojonych, a 42 proc. raczej zaniepokojonych.

Poziom poparcia dla działań Sił Zbrojnych Rosji w Ukrainie nieznacznie spadł – z 76 proc. w sierpniu do 72 proc. we wrześniu: 44 proc. „zdecydowanie popiera” działania rosyjskich sił zbrojnych, a kolejne 28 proc. „raczej popiera”. Nie popiera – łącznie 21 proc. badanych (w sierpniu – 17 proc.).

Najwyższy poziom poparcia dla działań rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie nadal obserwowany jest wśród starszej grupy wiekowej –  81 proc.; najniższy cechuje młodych respondentów (18–24 lata): wśród nich poparcie wyraża 55 proc. respondentów.

44 proc. ankietowanych uważa, że ​​"operacje wojskowe" powinny być kontynuowane: 29 proc. jest tego „zdecydowanie” pewnych, 15 proc. jest tego „raczej” pewnych.

48 proc. badanych uważa, że ​​należy rozpocząć negocjacje pokojowe.

W sierpniu 48 proc. respondentów opowiedziało się za kontynuowaniem działań wojennych, a 44 proc. za rozpoczęciem rozmów pokojowych.

Najmniej popiera kontynuację działań wojennych grupa ankietowanych w wieku 18-24 lata – nieco ponad jedna czwarta (26 proc. ). Największe poparcie okazują respondenci w wieku 55 lat i więcej - 52 proc.

Respondentów zapytano, jakie odczucia towarzyszyły im po ogłoszeniu 21 września przez Putina "częściowej mobilizacji".

Dominującymi odczuciami  są „niepokój, strach, przerażenie” (47 proc. ), „szok” (23 proc. ), „duma z Rosji” (23 proc. ) oraz „gniew, oburzenie” (13). proc. Tylko 9 proc. respondentów stwierdziło, że odczuło obojętność.