Zespół specjalistów będzie pomagać rządowi ukraińskiemu w gromadzeniu dowodów i ściganiu zbrodni wojennych, a w jego skład wejdą także eksperci od przemocy seksualnej związanej z konfliktami zbrojnymi.

Zespół przybędzie do Polski na początku maja i spotka się z międzynarodowymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, uchodźcami i rządem ukraińskim, aby omówić możliwą pomoc.

Czytaj więcej

Prokurator MTK: Ukraina to miejsce zbrodni

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii udaje się do Hagi na rozmowy z prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego, sędzią Piotrem Hofmańskim, gdzie potwierdzi pełne poparcie Wielkiej Brytanii dla dochodzeń i ścigania zbrodni wojennych, w tym także stosowania przemocy seksualnej nie tylko w konflikcie na Ukrainie, ale na całym świecie.

Wizyta jest następstwem m.in. raportu opracowanego w ramach Mechanizmu Moskiewskiego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), który znalazł wiarygodne dowody tortur, gwałtów, zabójstw cywilów i przymusowej deportacji ponad pół miliona osób na Ukrainie.