Na Ukrainę zostaną wysłane m.in. broń przeciwpancerna, hełmy i kamizelki.

- Szwecja proponuje bezpośrednie wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Obejmuje ono 135 tys. racji żywnościowych, 5 tys. hełmów, 5 tys. kamizelek kuloodpornych i 5 tys. sztuk broni przeciwpancernej - poinformowała Andersson na konferencji prasowej.

Ostatni raz Szwedzi zaangażowali się w konflikt w 1939 roku, gdy dostarczyli broń Finlandii podczas tzw. wojny zimowej.