Żądanie udzielenia informacji skierowane przez podmiot praw własności intelektualnej nie może jednak nosić znamion nadużycia. Musi być także uzasadnione i proporcjonalne - dodał TSUE w uzasadnieniu czwartkowego wyroku (C-597/19).

Przedsiębiorstwo Mircom samo nie jest właścicielem praw autorskich, ale reprezentuje interesy takich właścicieli. Zażądało w belgijskim sądzie nakazania dostawcy usług dostępu do Internetu Telenet BVBA, przedstawienia danych identyfikacyjnych jego klientów na podstawie adresów IP zgromadzonych dla Mircomu przez wyspecjalizowaną spółkę. Łącza internetowe klientów Telenetu były bowiem wykorzystywane do wzajemnego udostępniania w sieci równorzędnej (peer-to-peer) za pomocą protokołu BitTorrent filmów znajdujących się w katalogu Mircomu.

Czytaj też: Dostęp do platformy wymiany torrentów może naruszać prawa autorskie - TSUE o dostępie do The Pirate Bay

Telenet sprzeciwił się  żądaniu. Belgijski sąd zwrócił się do Trybunału m.in. z szeregiem pytań. Przede wszystkim zapytał, czy wzajemne udostępnianie poprzez sieć równorzędną (peer-to-peer) i jednoczesne udostępnienie do wysłania ("seedowanie") jego części ("pieces" - niekiedy bardzo fragmentarycznych w stosunku do całości) należy uznać za publiczne udostępnienie w rozumieniu dyrektywy 2001/29 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał odpowiedział na to pytanie twierdząco.

Uznał też, że podmiot praw własności intelektualnej, taki jak Mircom, może korzystać z systemu ochrony tych praw, lecz jego żądanie udzielenia informacji  nie może mieć znamion nadużycia i musi być uzasadnione oraz proporcjonalne.

- Systematyczne rejestrowanie adresów IP użytkowników oraz udostępnianie ich nazw i adresów pocztowych temu  podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej w celu umożliwienia wniesienia powództwa odszkodowawczego są dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków wynikających z przepisów prawa Unii - wskazał TSUE.

Trybunał uściślił, że prawo to nie nakłada na spółkę taką jak Telenet obowiązku udostępniania osobom prywatnym danych osobowych po to, aby umożliwić im wnoszenie do sądów cywilnych powództw o naruszenie praw autorskich. Prawo Unii zezwala jednak państwom członkowskim na nałożenie takiego obowiązku.