Inwestujemy bardzo konserwatywnie

Orlen VC jest w stanie inwestować kapitałowo w podmioty oferujące już dzisiaj produkty, usługi i rozwiązania, które moglibyśmy wdrażać w najbliższym czasie w samym koncernie – mówi Marek Garniewski, prezes Orlen VC.

Publikacja: 22.05.2024 09:00

Inwestujemy bardzo konserwatywnie

Foto: mat. pras.

Partner relacji: ORLEN

Jaką rolę w koncernie multienergetycznym, jakim jest Orlen, odgrywa fundusz, którym pan zarządza?

Fundusz ma trzy kluczowe role. Pierwszą i najważniejszą jest umożliwienie realizacji celów zapisanych w strategii ORLEN2030, zwłaszcza tych z długim terminem wykonania. Drugą i najbardziej oczywistą jest rola finansowa: fundusze zakłada się po to, żeby zarabiały pieniądze. Trzecie z naszych założeń związane jest z obserwowaniem konkurencji, wyprzedzaniem trendów rynkowych i wpasowywaniem się w nie.

Co we wspomnianej strategii Orlen 2020–2030 odnosi się stricte do działalności funduszu, którym pan zarządza?

Jeśli chodzi o Orlen, mamy dwa horyzonty czasowe. Pierwszy, bliższy, odnosi się do wzmacniania i poprawy efektywności naszej podstawowej działalności. Mamy wiedzę na temat przerobu ropy na paliwa i produkty petrochemiczne, wiemy, jak poprowadzić działalność detaliczną, a także tą z segmentu gazu i energetyki. Skupiamy się w nich na poprawie efektywności oraz budowaniu pozycji na sąsiadujących rynkach. Na przeciwnym biegunie mamy działania długoterminowe, takie jak odkrywanie i budowanie nowych technologii oraz własności intelektualnej, a także uzupełnianie łańcucha wartości poprzez uruchamianie nowych linii biznesowych, jak np. recyklingu.

Orlen VC realizuje działania pomiędzy, poprzez inwestycje kapitałowe w podmioty, które już dzisiaj oferują produkty, usługi i rozwiązania możliwe do wdrożenia lub wykorzystania w Grupie. Ponadto wspieramy rozwój i pozyskujemy wiedzę o technologiach, które mogą nam w przyszłości pomóc zmierzyć się z długoterminowymi wyzwaniami, z którymi zmaga się cała branża.

W jakich projektach dotyczących zielonej energii uczestniczycie, jakie są ich efekty?

Biorąc pod uwagę technologie bliskie OZE czy gospodarce obiegu zamkniętego, to zainwestowaliśmy między innymi w producenta czujników i oprogramowania, które poprawiają efektywność farm wiatrowych. Mamy także rozwiązanie, które skraca i poprawia efektywność w łańcuchach dostaw. Zainwestowaliśmy również w spółkę produkującą urządzenia do szybkiego ładowania aut elektrycznych. Właściwie każda nasza dotychczasowa inwestycja jest skorelowana z obecnymi działaniami koncernu bądź przyszłymi, planowanymi inwestycjami.

To projekty wybiegające w przyszłość.

Zgadza się. Analizy pokazują, że w dłuższej perspektywie czasowej będziemy zmuszeni istotnie zmienić naszą strukturę biznesową. Czekają nas wyzwania, w tym również te regulacyjne, na które musimy być gotowi.

Co jest najważniejsze w inwestowaniu funduszu, którym pan zarządza, jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka?

Dla samej organizacji głównym wyzwaniem jest zaakceptowanie ryzyka związanego z możliwym niepowodzeniem wielu projektów. I to jest chyba największe wyzwanie. W codziennej działalności operacyjnej koncernu wszystko jest poddane większym procesom i procedurom, a znaczna ich część jest powtarzalna i do pewnego stopnia przewidywalna.

W przypadku inwestowania w start-upy jest inaczej, bo mierzymy się z ryzykiem, które nie zawsze da się przewidzieć lub zmierzyć. Działamy więc na rzecz ograniczania tej niepewności, stawiamy na dywersyfikację portfela, czyli inwestujemy w różnych obszarach na różnym etapie zaawansowania spółek. Inwestujemy z partnerami, najczęściej innymi dużymi graczami strategicznymi, którzy tak jak my będą wspierać rozwój danego podmiotu.

W jaki sposób pan i pana zespół podchodzicie do tego, co pan określił jako dywersyfikację?

Jako fundusz mamy jasno określoną politykę inwestycyjną określającą, w co możemy inwestować, tj. w start-upy technologiczne. Nie należy jednak mylić start-upów ze spółkami na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dla przykładu – jesteśmy udziałowcem w firmie, który już dziś ma prawie 100 mln złotych po stronie przychodowej oraz zatrudnia ponad 200 pracowników.

Natomiast dywersyfikujemy działalność geograficznie i branżowo, gdyż inwestujemy w różne obszary, ale bliskich działalności dla całej Grupy. Jesteśmy też bardzo konserwatywni. Stawiamy na spółki, które mają już historię, sprzedają swoje rozwiązania, produkty czy technologie do klientów.

Partner relacji: ORLEN

Partner relacji: ORLEN

Jaką rolę w koncernie multienergetycznym, jakim jest Orlen, odgrywa fundusz, którym pan zarządza?

Pozostało 97% artykułu
Materiał partnera
Władzę nad światem ma pokolenie Z
Materiał partnera
Chcemy, by nasze produkty były szeroko dostępne
Impact
W sprawach klimatu potrzebne polityczne przywództwo
Impact
Technologiczne wyzwania dla biznesu
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Materiał partnera
Czekamy na nowe inwestycje produkcyjne
Materiał partnera
Mieszkania: czy muszą być wiecznym problemem?