O braku pieniędzy na badania genetyczne napisaliśmy 30 września, a 22 października, jak informuje Instytut Pamięci Narodowej, odbyło się spotkanie z udziałem prof. Andrzeja Ciechanowicza - rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (na tej uczelni działa Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów), dr. hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta - sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz dr. Łukasza Kamińskiego - prezesa IPN. W czasie spotkania omówiono stan prac związanych z poszukiwaniem i identyfikacją ofiar terroru komunistycznego oraz sposoby zapewnienia stabilnego źródła finansowania Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, która zajmuje się identyfikacją ofiar.

W efekcie 4 listopada rektor szczecińskiej uczelni złożył w Kancelarii Premiera wniosek o dotację z tegorocznej ogólnej rezerwy budżetowej, która ma zostać wykorzystana na sfinansowanie dalszych prac PBGOT.  Jednocześnie prezes Kamiński zwrócił się do ministra finansów o przekazanie z przyszłorocznego budżetu Instytutu 1 mln zł na rezerwę celową przeznaczoną na działalność bazy.

Identyfikacje osób z niepodległościowego podziemia trwają  od zeszłego roku, kiedy to doszło do pierwszych ekshumacji na „Łączce", czyli w kwaterze „Ł" na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Spoczywają tam osoby zamordowane przez komunistów w latach stalinowskich, po wyrokach śmierci wykonanych w więzieniu na ul. Rakowieckiej. Zginęło wówczas w ten sposób ok. 300 osób. Do tej pory ekshumowano ok. 200.

– Jeśli chcemy za kilka miesięcy podać kolejne nazwiska bohaterów, to już dziś musimy rozpocząć nowe badania. Niestety, od 20 sierpnia żadnych nowych badań nie prowadzimy – mówił „Rz" we wrześniu dr Andrzej Ossowski, lider zespołu PBGOT.

Za rok na „Łączce" ma się odbyć oficjalny, państwowy pogrzeb szczątków ofiar. Taką deklarację złożył prezydent RP Bronisław Komorowski.

Naukowcy z PBGOT zidentyfikowali dotąd 16 osób, których szczątki ekshumowano w kwaterze „Ł". Tożsamość odzyskali: Stanisław Abramowski,  żołnierz AK, NSZ; Władysław Borowiec, żołnierz AK; Henryk Borowy-Borowski, żołnierz AK, prawnik; Bolesław Budelewski, żołnierz AK i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego; Edmund Zbigniew Bukowski, porucznik AK; Hieronim Dekutowski ps. Zapora, cichociemny, oficer AK/ WiN, kawaler orderu Virtuti Militari; Stanisław Kasznica, porucznik WP, komendant NSZ, kawaler orderu Virtuti Militari; Zygfryd Kuliński, żołnierz AK; Stanisław Łukasik, kapitan AK/WiN, odznaczony orderem Virtuti Militari; Józef Łukaszewicz, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych; Henryk Pawłowski, żołnierz AK, kurier Rządu RP na uchodźstwie; Tadeusz Pelak, porucznik AK/WiN; Eugeniusz Smoliński, chemik, związany ze sztabem KG AK; Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, oficer WP, dowódca V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari; Wacław Walicki, oficer Komendy Wileńskiego Okręgu AK; Ryszard Widelski, żołnierz AK/WiN.

Wciąż czekamy natomiast na zidentyfikowanie szczątków i potwierdzenie miejsca pochówku legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego i gen. Emila Fieldorfa „Nila".