Aktualnie kurs akcji Dino Polska wynosi 107,2 zł. Oznacza to, że sieć marketów wyceniana jest przez inwestorów na 10,5 mld zł.

Zgodnie z raportem zysk netto w I kwartale wyniósł 55,9 mln zł w porównaniu do 30,5 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Średnia z prognoz analityków wynosiła z kolei 47,6 mln zł. Przychody sięgnęły 1,29 mld zł wobec oczekiwanych przez rynek 1,26 mld zł. Przed rokiem wartość sprzedaży równała się 0,9 mld zł.

„Znacząca poprawa przychodów ze sprzedaży jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe markety oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów. Wzrost sprzedaży porównywalnej wyniósł w I kwartale 20,3 proc., podczas gdy w I kwartale 2017 r. było to 12,6 proc. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysoki poziom sprzedaży like for like w I kwartale 2018 r. były wzmożone zakupy klientów realizowane w związku ze świętami wielkanocnymi” – tłumaczy Dino.

Marża EBITDA po I kwartale 2018 r. wyniosła 8,1 proc. i była o 0,6 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2017 r. Na koniec I kwartału 2018 r. grupa miała 800 sklepów, co oznacza 25 otwarć w okresie trzech miesięcy 2018 r. Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino na koniec marca 2018 r. wzrosła o 26 proc. rok do roku, do 305,4 tys. mkw. Dino Polska, zgodnie z przyjętą strategią, planuje przekroczyć liczbę 1200 sklepów do końca 2020 roku.

Dalszą ekspansję sieci wspierać będzie budowane właśnie czwarte centrum dystrybucyjne w regionie Dolnego Śląska, w Rzeszotarach. Magazyn o powierzchni 45 tys. mkw. zostanie uruchomiony w III kwartale 2018 roku.

„Z początkiem roku rozpoczęliśmy budowę nowego centrum dystrybucyjnego. Jest to ważna dla nas inwestycja, która pomoże dotrzeć sklepom Dino do kolejnych miejscowości w zachodniej Polsce. Dziś nasza sieć liczy ponad 800 marketów. Dalszy wzrost skali działalności i obsługa rosnącej liczby sklepów wymaga kolejnych inwestycji. Stąd decyzja o budowie nowego magazynu zlokalizowanego na Dolnym Śląsku, który jest drugim po Wielkopolsce regionem pod względem liczby sklepów Dino – mówi Szymon Piduch, prezes Dino Polska.

Dalszemu rozwojowi sieci Dino sprzyja rosnący rynek handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce oraz korzystne otoczenie makroekonomiczne. Dobra koniunktura na rynku pracy, rosnące dochody zwiększające siłę nabywczą Polaków, dynamika cen konsumpcyjnych wspierają cały sektor, jak i segment Dino.