Badanie GfK, przeprowadzone w 19 krajach na całym świecie pokazuje, że konsumenci coraz częściej zmieniają swoje zachowania w trosce o ochronę środowiska. W minionym roku więcej niż jedno na trzy gospodarstwa domowe w Europie zaprzestało zakupu usług, produktów ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo. W Polsce na takie działania zdecydowało się 31 proc. badanych, co daje siódme miejsce w UE, wśród badanych krajów.

– Troskę o środowisko i zrównoważony rozwój doskonale obrazują nasze codzienne zakupy. W sklepach trendy proekologiczne nie straciły na znaczeniu nawet w trudnym okresie pandemii, dlatego żadna marka nie może sobie dziś pozwolić na ich lekceważenie - mówi Izabela Jagodzińska, dyrektor ds. zarządzania zaawansowanymi badaniami w dziale Panelu Gospodarstw Domowych GfK. - Okazało się, że konsumenci nie zrezygnowali z walki o zrównoważony rozwój również wtedy, gdy na dobre zniknął on z głównego nurtu debaty publicznej, a absolutnym tematem numerem jeden stało się bezpieczeństwo – dodaje.

Z raportu wynika, że największy wpływ na nasze zachowania zakupowe, w kontekście dbałości o środowisko, mają obecnie najmłodsi. Na kluczową rolę dzieci wskazało aż 45 proc. osób zarządzających gospodarstwami domowymi. Wśród najbardziej wpływowych osób znaleźli się również przyjaciele (42 proc.), małżonkowie (37 proc.) i rodzice (19 proc.). Konsumenci znacznie rzadziej liczyli się zaś ze zdaniem polityków (14 proc.), influencerów (13 proc.) i celebrytów (9 proc.).

Wyniki różniły się jednak znacząco w zależności od kraju. Dla przykładu w Polsce, nieco częściej wskazywali byli przyjaciele (45 proc.), zaś na dzieci wskazało 44 proc. badanych, czyli więcej niż w innych krajach regionu, w tym m.in. Czechach, Słowacji czy Niemczech. Dużo większy wpływ na trendy zakupowe najmłodsi mieli z kolei w Europie Zachodniej – we Francji, Hiszpanii czy Portugalii, a dużo rzadszy – w Stanach Zjednoczonych.

Dane za rok 2020 pokazują, że kupujący coraz bardziej wierzą, że ich zachowania zakupowe mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. W ich opinii największą rolę w ograniczaniu szkodliwych działań dla środowiska odgrywają dziś jednak producenci, na których wskazało aż 47 proc. badanych. Na drugim miejscu znaleźli się politycy (29 proc.), zaś 20 proc. wskazało na siebie. Najrzadziej za zaniedbania w zakresie zrównoważonego rozwoju badani obwiniali sprzedawców detalicznych (zaledwie 4 proc.).

– Rosnącą świadomość konsumentów w zakresie dbałości o środowisko najlepiej wyrażają liczby. Już 31 proc. gospodarstw domowych w Polsce dba o to, by kupowane przez nie przedmioty nie były owijane w folię, co w dobie pandemii i niezwykle wyśrubowanych standardów bezpieczeństwa należy uznać za niezwykły wynik. Fakt, że wielu kupujących chce eliminować odpady, nawet w tak trudnym czasie, napawa optymizmem – mówi Izabela Jagodzińska.

Odsetek kupujących, którzy aktywnie unikają odpadów z tworzyw sztucznych, różni się znacznie w poszczególnych krajach. Niemieccy nabywcy w najwyższym stopniu deklarują unikanie kupowania produktów w opakowaniach z plastiku, wśród Polaków, Hiszpanów czy Brytyjczyków co trzeci shopper tak robi, ale np. wśród czeskich nabywców jedynie 15 proc. deklaruje, że jest to kwestia, która kieruje ich decyzjami zakupowymi.

– Dziś kupujący są w stanie bez problemu rozpoznać marki zaangażowane w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i coraz częściej rezygnują z wyboru marek, kojarzących się np. z nadmierną produkcją plastiku. Przed całym sektorem FMCG stoi więc ogromne wyzwanie, polegające na znalezieniu idealnego balansu pomiędzy przyciągnięciem klientów i dostarczeniem produktów w standardzie zgodnym z aktualnymi normami zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Izabela Jagodzińska.