O potencjalnej transakcji poinformował w Biuletynie Informacji Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na transakcję. UOKiK podaje, że sprawa jest w toku, a postępowanie dotyczy przejęcie przez Carrefour Polska z siedzibą w Warszawie kontroli nad Galerie Alkoholi z siedzibą w Łodzi. Według informacji na stronie internetowej zgłoszenie zamiaru koncentracji dotyczy przejęcia przez Carrefour Polska wyłącznej kontroli nad spółką Galerie Alkoholi, w drodze nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Carrefour Polska jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Carrefour, koncentrującej swoją działalność na sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w nowoczesnych kanałach sprzedaży.

Galerie Alkoholi jest z kolei częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Belvedere działającej w sektorze napojów alkoholowych. Spółka Galerie Alkoholi jest właścicielem sieci specjalistycznych sklepów prowadzących sprzedaż detaliczną szerokiej gamy napojów alkoholowych.