Taką tezę postawili w poniedziałkowym raporcie ekonomiści z Credit Agricole Bank Polska na podstawie analizy budżetów JST.

„Szacujemy, że wydatki majątkowe JST spadły o 1,0 proc. rok do roku w 2019 r. wobec wzrostu o 50,2 proc. w 2018 r. Jest to efekt ustąpienia tzw. +górki inwestycyjnej+ związanej z wyborami samorządowymi. Zgodnie z najnowszymi prognozami poszczególnych JST, można szacować, że w 2020 r. zostanie odnotowana stabilizacja poziomu wydatków majątkowych w ujęciu rok do roku” – napisali Jakub Borowski, Krystian Jaworski i Jakub Olipra.

Prognozy tąpnięcia inwestycji samorządowych w dużej mierze tłumaczą dominujące wśród ekonomistów oczekiwania, że także wartość inwestycji ogółem spadnie albo stanie w miejscu. To zaś miało być jedną z głównych przyczyn oczekiwanego na 2020 r. spowolnienia wzrostu polskiej gospodarki.

Ekonomiści z Credit Agricole nie zdecydowali się jednak na rewizję swoich prognoz wzrostu PKB. Wciąż uważają, że polska gospodarka urośnie w tym roku o 3 proc. po 4-4,2 proc. w 2019 r. Jak tłumaczą, wyższa dynamika inwestycji JST tylko skompensuje efekt słabszej od oczekiwań koniunktury w ostatnim kwartale ub.r.

„Grudniowe dane o produkcji budowlano-montażowej i produkcji przemysłowej ukształtowały się wyraźnie poniżej naszych oczekiwań, sygnalizując tym samym wyraźne spowolnienie wzrostu w IV kw. 2019 r., a także obniżenie ścieżki wzrostu gospodarczego najprawdopodobniej również w całym 2020 r. Szacujemy, że wpływy wspomnianych dwóch przeciwstawnych czynników (stabilizacji inwestycji JST i spowolnienia sygnalizowanego w danych miesięcznych) na dynamikę PKB będzie się wzajemnie znosił w 2020 r.” – napisali analitycy Credit Agricole.