Ankietowani przez „Rzeczpospolitą” ekonomiści przeciętnie szacowali, że wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) przyspieszył w lutym do 4,5 proc. rok do roku z zaledwie 0,9 proc. rok do roku w styczniu. Tymczasem w świetle czwartkowych danych GUS, rozwój przemysłu nawet wyhamował.

Po oczyszczeniu danych z wpływu czynników sezonowych, produkcja sprzedana polskiego przemysłu zwiększyła się w lutym o 4,5 proc. rok do roku, po 5,7 proc. w styczniu i 7,1 proc. w grudniu 2020 r.

Czynnikiem, który ograniczał produkcję w styczniu, było przesunięcie realizacji wielu zamówień eksportowych na grudzień. Część importerów polskich produktów starała się bowiem zbudować zapasy przed ostatecznym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i podwyżką VAT w Niemczech. Kumulacja zamówień eksportowych pod koniec 2020 r. mogła tłumić produkcję w polskich firmach także w lutym.

Wiele wskazuje jednak na to, że przemysł boryka się z ograniczeniami podażowymi: brakiem komponentów, m.in. mikroprocesorów dla branży motoryzacyjnej. Produkcja samochodów (oraz przyczep) zmalała w lutym o 3,2 proc. rok do roku, po zniżce o 3,5 proc. w styczniu (to dane nieoczyszczone z wpływu czynników sezonowych), a produkcja pozostałego sprzętu transportowego zmalała aż o 16,5 proc. rok do roku po 5,7 proc. miesiąc wcześniej.

Wysokie tempo wzrostu produkcji utrzymuje się natomiast wciąż w branży elektrycznej, która obejmuje m.in. baterie - polski hit eksportowy ostatnich kilkunastu miesięcy. Tu produkcja sprzedana zwiększyła się w lutym o 41,4 proc. rok do roku, po 31,3 proc. w styczniu.

Kołem zamachowym polskiego przemysłu jest też nadal globalny popyt na dobra konsumpcyjne trwałego użytku, takie jak sprzęt AGD i RTV oraz meble. W lutym produkcja tego rodzaju towarów zwiększyła się o 13,3 proc. rok do roku, po 3,7 proc. w styczniu. Zmalała natomiast ponownie produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 2,1 proc. rok do roku) oraz dóbr inwestycyjnych (o 3,5 proc.).