Agencja Moody's w komunikacie prasowym, jako uzasadnienie utrzymania ratingu na dotychczasowym poziomie, wskazała na odporność polskiej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa.

Zdaniem agencji Polska zanotowała niewielki spadek PKB w trakcie wstrząsu Covid-19, w porównaniu do państw z koszyka. Według Moody's pandemia odpowiada za spadek PKB w 2020 roku jedynie o 2,7 proc., wobec ogólnounijnego spadku PKB o 6,1 proc. Wynikało to głównie z korzystnej struktury polskiej gospodarki o stosunkowo niewielkiej zależności od eksportu i turystyki.

W ocenie Moody's Polska posiada silne wskaźniki fiskalne oraz sprzyjającą strukturę zadłużenia, co równoważy wzrost długu rządowego, wynikający z pandemii, i jego wpływ na siłę fiskalną; nadal widać wyzwania dla wciąż ogólnie solidnych ram instytucjonalnych, szczególnie w kontekście niesprzyjających zmian w polskim systemie sądownictwa.

Zdaniem Moody's stabilna perspektywa odzwierciedla zbilansowane ryzyka dla profilu kredytowego.

Moody's podtrzymał prognozy z początku kwietnia zakładające, że PKB Polski w 2021 r. wzrośnie o 3,3 proc., a w 2022 r. o 4,8 proc.

W piątkowym raporcie agencja zaznacza, że podniesienie oceny ratingowej Polski byłoby możliwe, gdyby rządzący skoncentrowali się na wyzwaniach związanych z harmonogramem wycofywania się z dotychczas wprowadzonych środków wsparcia gospodarki. Taki kierunek działań mógłby z jednej strony zagwarantować trwałe ożywienie, a z drugiej zmniejszyć ryzyko zbyt długiego stosowania wsparcia. Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku, gdyby sytuacja fiskalna uległa istotnemu pogorszeniu lub wzrost gospodarczy znacznie spowolnił w stosunku do stanu sprzed pandemii.