UE przyjęła 12 pakiet sankcji. Cios w diamenty, metalurgię, ropę i LPG

„Rzeczpospolita” już rano informowała za FT, że dziś Unia przyjmie 12 pakiet sankcji wobec Rosji. Tak się stało. Bruksela zapewnia, że zawarte w pakiecie rozwiązania „zadają kolejny cios w zdolność Putina do prowadzenia wojny, atakując sektory rosyjskiej gospodarki o wysokiej wartości i utrudniając obejście unijnych sankcji”.

Publikacja: 18.12.2023 18:45

UE przyjęła 12 pakiet sankcji. Cios w diamenty, metalurgię, ropę i LPG

Foto: Bloomberg

- W ramach dwunastego pakietu proponujemy solidny zestaw nowych wykazów i środków gospodarczych, które jeszcze bardziej osłabią rosyjską machinę wojenną. Nasze przesłanie jest jasne, jak już stwierdziłem, kiedy przewodniczyłem nieformalnemu Radzie do Spraw Zagranicznych w Kijowie: pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu na rzecz Ukrainy i nadal będziemy wspierać jej walkę o wolność i suwerenność - zapewnił cytowany w komunikacie KE Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Uzgodniony pakiet obejmuje następujące środki:

Diamenty

UE nakłada zakaz bezpośredniego lub pośredniego importu, zakupu lub transferu diamentów z Rosji. Zakaz ten dotyczy diamentów pochodzących z Rosji, diamentów wywożonych z Rosji, diamentów przewożonych przez Rosję oraz diamentów rosyjskich przetwarzanych w krajach trzecich.

Czytaj więcej

Sąsiad Polski zwolniony z naftowego embarga. Może importować ropę z Rosji przez rok

Bezpośredni zakaz dotyczy nieprzemysłowych diamentów naturalnych i syntetycznych oraz biżuterii diamentowej od 1 stycznia 2024 r.

Zakaz pośredniego importu rosyjskich diamentów przetwarzanych (tj. ciętych i/lub polerowanych) w krajach trzecich, w tym biżuterii zawierającej diamenty pochodzące z Rosji, będzie wprowadzany stopniowo od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 1 września 2024 r.

To stopniowe wprowadzanie zakazów importu pośredniego jest uzasadnione koniecznością wdrożenia mechanizmu identyfikacji, który umożliwia skuteczne środki egzekwowania prawa i minimalizuje zakłócenia w transporcie na rynku UE.

„Zakaz wywozu rosyjskich diamentów stanowi część wysiłków G7 mających na celu opracowanie skoordynowanego na szczeblu międzynarodowym zakazu wydobycia diamentów, którego celem jest pozbawienie Rosji tego ważnego źródła dochodów” - argumentuje Unia.

My przypominamy, że Polska wraz z państwami bałtyckimi od początku chciała objęcia diamentów sankcjami Wspólnoty. Przeciwna była Belgia, której Antwerpia jest światowym centrum handlu diamentami (w tym rosyjskimi) dzięki czemu generuje gigantyczne zyski.

Dzisiejsza decyzja wymaga, aby unijni eksporterzy w drodze umowy zakazali powrotnego wywozu do Rosji oraz powrotnego wywozu do wykorzystania w Rosji szczególnie wrażliwych towarów i technologii w przypadku sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu do kraju trzeciego, z wyjątkiem krajów partnerskich.

Klauzula obejmuje zabronione przedmioty wykorzystywane w rosyjskich systemach wojskowych, znajdujące się na polu walki na Ukrainie lub mające kluczowe znaczenie dla rozwoju, produkcji lub użytkowania tych rosyjskich systemów wojskowych, a także towary i broń lotniczą.

Kontrole i ograniczenia importu i eksportu

Rada dodała 29 nowych podmiotów do listy podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej wojnie agresywnej przeciwko Ukrainie. Będą podlegać zaostrzonym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa. Część z tych 29 podmiotów należy do państw trzecich zaangażowanych w obchodzenie ograniczeń handlowych lub to podmioty rosyjskie zaangażowane w rozwój, produkcję i dostawy komponentów elektronicznych dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Czytaj więcej

Ukraina ustępuje Austrii. To cena za zgodę na 12 pakiet sankcji przeciw Rosji

Ponadto dzisiejsza decyzja rozszerza listę produktów objętych ograniczeniami, które mogą przyczynić się do udoskonalenia technologicznego rosyjskiego sektora obronności i bezpieczeństwa, o: chemikalia, baterie litowe, termostaty, silniki prądu stałego i motory do bezzałogowych statków powietrznych, obrabiarki i części maszyn .

UE wprowadziła dalsze ograniczenia w imporcie towarów, które generują dla Rosji znaczne dochody i tym samym umożliwiają kontynuację agresywnej wojny przeciwko Ukrainie, takich jak surówka hutnicza, druty miedziane i aluminiowe, folia, rury i przewody rurowe o łącznej wartości wartości 2,2 miliarda euro rocznie. Wprowadza się nowy zakaz importu skroplonego propanu (LPG) z 12-miesięcznym okresem przejściowym.

Są wyjątki

Tak jak informowaliśmy rano, Unia podjęła decyzję o wprowadzeniu „pewnych wyjątków od ograniczeń importowych dotyczących przedmiotów użytku osobistego” Rosjan. Chodzi o artykuły higieny osobistej lub odzież noszona przez podróżnych lub znajdująca się w ich bagażu, a także w przypadku samochodów posiadających tablice rejestracyjne pojazdu dyplomatycznego umożliwiających wjazd do UE.

Dodatkowo, aby ułatwić wjazd do Unii obywatelom UE mieszkającym w Rosji, państwa członkowskie mogą zezwolić na wjazd ich samochodom, pod warunkiem, że nie są one przeznaczone na sprzedaż i są wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego.

Środki egzekwowania prawa i przeciwdziałania obejściu

Obowiązujący obecnie zakaz tranzytu towarów i technologii podwójnego zastosowania eksportowanych z UE do krajów trzecich przez terytorium Rosji zostanie rozszerzony na wszystkie towary z pola walki.

Aby jeszcze bardziej ograniczyć obchodzenie przepisów, dzisiejsza decyzja obejmuje zakaz posiadania, kontrolowania lub pełnienia przez obywateli Rosji jakichkolwiek stanowisk w organach osób prawnych, podmiotów lub organów udostępniających portfel kryptowalut, zgodnie z art. rachunki lub usługi powiernicze dla osób i rezydentów rosyjskich.

Dodatkowo, dotychczasowy zakaz świadczenia usług zostanie rozszerzony również na udostępnianie oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwami oraz oprogramowania do projektowania i wytwarzania przemysłowego.

UE nakłada też wymogi dotyczące powiadamiania o transferze środków finansowych poza UE przez jakikolwiek podmiot mający siedzibę w UE, będący własnością podmiotu mającego siedzibę w Rosji lub przez podmiot mający siedzibę w Rosji lub przez obywatela rosyjskiego lub osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Rosji lub przez ten podmiot kontrolowany.

Unia uderza w tankowce

Rada wprowadza bardziej rygorystyczne zasady zgodności, aby wesprzeć wdrażanie górnego limitu cen ropy i ukrócić obchodzenie przepisów. Ponadto wzmocniony mechanizm wymiany informacji umożliwi lepszą identyfikację statków i podmiotów stosujących oszukańcze praktyki, takie jak transfery między statkami wykorzystywane do ukrywania pochodzenia lub przeznaczenia ładunku oraz manipulacje AIS podczas transportu rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych.

Rada podjęła także decyzję o wprowadzeniu zasad powiadamiania o sprzedaży tankowców do dowolnego państwa trzeciego, aby zwiększyć przejrzystość ich sprzedaży i eksportu, zwłaszcza w przypadku przewoźników używanych, co mogłoby zostać wykorzystane do obejścia zakazu importu rosyjskiej ropy lub produkty naftowe i pułap cenowy G7.

Żelazo, stal i Szwajcaria

Dzisiejsza decyzja dodaje Szwajcarię do wykazu krajów partnerskich, które stosują zestaw środków ograniczających na przywóz żelaza i stali z Rosji oraz zestaw środków kontroli importu, które są zasadniczo równoważne środkom stosowanym w UE.

Wydłuża także okresy likwidacyjne w przypadku importu określonych wyrobów stalowych. Oprócz sankcji gospodarczych Rada zdecydowała się umieścić w wykazie znaczną liczbę dodatkowych osób i podmiotów (firm).

Bruksela zapewnia, że „Unia Europejska będzie nadal zapewniać Ukrainie i jej narodowi silne wsparcie finansowe, gospodarcze, humanitarne, wojskowe i dyplomatyczne tak długo, jak będzie to konieczne”.

Odpowiednie akty prawne zostaną wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Ciąg dalszy nastąpi.

- W ramach dwunastego pakietu proponujemy solidny zestaw nowych wykazów i środków gospodarczych, które jeszcze bardziej osłabią rosyjską machinę wojenną. Nasze przesłanie jest jasne, jak już stwierdziłem, kiedy przewodniczyłem nieformalnemu Radzie do Spraw Zagranicznych w Kijowie: pozostajemy niezłomni w naszym zaangażowaniu na rzecz Ukrainy i nadal będziemy wspierać jej walkę o wolność i suwerenność - zapewnił cytowany w komunikacie KE Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Ban na szybkie pociągi i hotele za niespłacane długi
Gospodarka
Polska rozwija się tak, jakby kryzysów nie było
Gospodarka
prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Im starsze społeczeństwo, tym więcej trzeba pieniędzy na zdrowie
Gospodarka
MFW: Polaryzacja światowej gospodarki coraz większa. Polska na dobrym biegunie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Gospodarka
Raport PIE. Co nam dało członkostwo w UE? Gdzie mamy największe zaległości?