Według niemieckiej analizy chińska gospodarka jest silnie uzależniona od importu z Zachodu. W przypadku żywności, niektórych surowców, leków, samochodów i samolotów kraj ten miałby trudności z zastąpieniem importu - twierdzi Instytutu Badań Ekonomicznych (IW) w Kolonii. Chiny potrzebują Zachodu, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty technologiczne. „Obie strony – Chiny i Zachód – są współzależne” – piszą analitycy IW.

Czytaj więcej

Łukaszenko pojechał do Pekinu po prośbie. Zabiegał o więcej pieniędzy

Według obliczeń instytutu na rok 2021, jedna trzecia chińskiego importu półprzewodników pochodzi z Zachodu. Kolejna trzecia pochodzi z Tajwanu. „Szczególnie zastąpienie najnowocześniejszych układów scalonych pozostanie trudna dla Chin” — konkludują autorzy, mając na uwadze możliwy konflikt między Chinami a Tajwanem. Ostatnio wzrosły napięcia z sąsiednim krajem. Według instytutu trzy czwarte chińskich maszyn do produkcji chipów pochodzi z Zachodu.

Według raportu IW połowa chińskiego importu o wartości 1,25 bln euro pochodziła od zachodnich dostawców. Zależność jest szczególnie wysoka w przypadku technologii lotniczej, samochodów i leków, gdzie zachodni udział w imporcie znacznie przekracza 90 procent. W przypadku rud metali, mięsa i zboża Chiny importują wielokrotność tego, co eksportują.

Czytaj więcej

Najwięcej zboża z Ukrainy kupują Chiny, a nie Afryka

„W przypadku konfliktu Zachód mógłby wykorzystać tę zależność do wywarcia presji na chińską gospodarkę” – piszą analitycy IW, opisując potencjalne zagrożenie gospodarcze. Chiny to dostrzegły i starają się przenieść import do krajów trzecich, np. do Afryki czy Azji Południowo-Wschodniej. Ponadto rząd w Pekinie pracuje nad rozwojem technologii i wiedzy specjalistycznej we własnym kraju. „Gdyby Chiny faktycznie planowały inwazję na Tajwan, Zachód zostałby poważnie dotknięty kontr-sankcjami, co prawdopodobnie miałoby miejsce” – napisano w raporcie. Jednak jako ważny dostawca towarów do Chin nie pozostaje zupełnie bezradny. Ewentualne zachodnie sankcje mocno dotknęły by Chiny.