Opinia partnera projektu

Firmy z różnych sektorów borykają się z utrudnieniami zakłócającymi nie tylko operacje i dostawy, ale także zwykłe procesy biznesowe. W tej sytuacji transformacja cyfrowa urosła do rangi warunku ciągłości biznesowej, a menadżerowie coraz silniej akcentują wartość nowoczesnych technologii.

Transformacja cyfrowa od dawna jest postrzegana jako doskonały sposób na optymalizację działalności przedsiębiorstw, zwiększenie efektywności kosztowej, podniesienie wydajności, przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek oraz budowę zrównoważonej i odpornej na ryzyko firmy. Choć większość producentów w ciągu ostatniej dekady podejmowała próby adopcji nowych technologii, niewielu z nich wdrożyło platformy zarządzania danymi, inteligentne urządzenia, architekturę internetu rzeczy czy połączone systemy na skalę wymaganą do osiągnięcia wymiernego sukcesu.

Wysokie koszty opóźnień stały się oczywiste w momencie, gdy na początku 2020 r. wybuchła globalna pandemia, która zakłóciła łańcuchy dostaw, zamknęła pracowników w domach i zmusiła producentów do dostosowania istniejących procesów do zmiennego popytu na produkty i głębokich zmian w zachowaniu konsumentów. W obliczu takiego doświadczenia i stojąc przed perspektywą długo- i krótkoterminowych skutków finansowych, środowiskowych i innych, które mogą w przyszłości jeszcze bardziej zakłócić sposób prowadzenia działalności, długo odkładane projekty transformacyjne na poziomie całych przedsiębiorstw dziś zaczynają nabierać tempa.

Zerwane łańcuchy dostaw

W miarę zamykania fabryk w wyniku kolejnych lockdownów stało się jasne, że firmy nie mogą już sobie pozwolić na poleganie na monolitycznych, globalnych łańcuchach dostaw, które rozwinęły się w ostatnich dziesięcioleciach.

W artykule „Czego Covid-19 nauczył nas o łańcuchach dostaw: czas skupić się na odporności” partnerzy z amerykańskiej firmy konsultingowej Bain & Company zwrócili uwagę, że firmy powinny opracować elastyczny ekosystem dostawców i partnerów oraz wdrożyć platformy oparte na chmurze i narzędzia do współpracy, aby wzmocnić zdecentralizowane zespoły.

Producenci muszą widzieć strukturalne ryzyka i szanse po stronie dostawców, jednocześnie monitorując ich kondycję i czas realizacji zleceń. Udana współpraca w tym obszarze będzie skutkowała lepszą jakością i obsługą zamówienia, ograniczonym ryzykiem i niższymi kosztami. Osiągnięcie tego poziomu transparentności wymaga jednak komunikacji i współpracy wszystkich interesariuszy na każdym poziomie.

Właśnie taki model współpracy zapewniają cyfrowe platformy, jak na przykład platforma 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes. Rozwiązanie to umożliwia wszystkim interesariuszom – jak choćby projektantom, analitykom, działom sprzedaży, podwykonawcom, słowem – wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces – współpracę w czasie rzeczywistym w oparciu o dostęp do jednej wersji danych, jedynego źródła prawdy.

Nowe oblicze przemysłu

Już dziś widać wyraźnie, że firmy, które w przyszłości zmienią obraz przemysłu, to nie te, które będą posiadały najbardziej zautomatyzowane systemy produkcyjne, a te, które najlepiej rozwiną swoje zasoby wiedzy i know-how, a także których środowisko biznesowe będzie anga­żować klientów i podwykonawców jako pełnoprawnych partnerów w pro­cesie kreowania wartości.

Przemysł na miarę XXI w. można zdefiniować jako unikalne połączenie procesów pro­jektowania, produkcji i wzajemnej wymiany doświadczeń. Nie powinniśmy więc myśleć o przemyśle wyłącznie w kontekście środków produkcji, ale jako o procesie tworzenia wartości.

Sektory przemysłowe XXI w. w znacznie mniejszym stopniu skupiają się na samych aspektach produkcyjnych, a coraz więcej uwagi poświęcają zastosowaniom, doświadczeniom użytkowników i możliwościom, jakie niosą wirtualne modele w optymalizacji cyklu życia produktów i zrównoważonej innowacyjności.

Opinia partnera projektu