Z raportu organizacji Oxfam wynika, że majątek dziesięciu najbogatszych ludzi (a równocześnie mężczyzn) świata wzrósł w czasie pandemii z 700 mld do 1,5 biliona dolarów. Średnio bogacili się oni w tempie 1,3 mld dolarów dziennie. Zamożność miliarderów wzrosła w czasie pandemii w większym stopniu niż przez 14 wcześniejszych lat, gdy światowa gospodarka cierpiała wskutek najgorszej recesji od czasu Wielkiego Kryzysu z lat 30-tych XX wieku.

Oxfam wprost nazywa nierówności, które powstają wskutek nieograniczonego bogacenia się najzamożniejszych „przemocą ekonomiczną” i zwraca uwagę na fakt, że nierówności przyczyniają się każdego dnia do śmierci 21 tys. ludzi, którzy wskutek biedy (swojej lub państw, w których mieszkają) pozbawieni są dostępu do opieki zdrowotnej czy są w rejonach, w których panuje głód.

Czytaj więcej

Co minutę jedenaście osób umiera z głodu

Pandemia miała też pogrążyć w ubóstwie już 160 milionów ludzi, przy czym w większości są to kobiety o innym niż biały kolor skóry. Generalnie ubóstwem zagrożone są najbardziej kobiety z mniejszości etnicznych.

Zajmująca się szukaniem sposobów na łagodzenie ubóstwa organizacja Oxfam wezwała, jak podaje France24, do reform podatkowych, z których wpływy przeznaczono by na opiekę zdrowotną (w tym produkcję szczepionek przeciwko Covid-19), adaptację do zmian klimatycznych oraz walkę z przemocą ze względu na płeć.

Raport Oxfam powstał w oparciu o dane pochodzące z ogólnie dostępnych źródeł danych oraz publikowanego przez magazyn Forbes zestawienia Miliarderów 2021. Dziesięciu najbogatszych według Forbes to – Elon Musk (Tesla i SpaceX), Jeff Bezos (Amazon), Larry Page i Sergey Brin (Google-Alphabet), Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates i Steve Ballmer (Microsoft), Larry Ellison (ex prezes Oracle), Warren Buffet i Bernard Arnault (LVMH).

Czytaj więcej

Zepsute gospodarki dają bogactwo elicie - Oxfam wzywa do zmian