Wspólna kampania TUW PZUW i PGG

Kryzys, którego doświadczyliśmy wskutek pandemii, nie tylko wpłynął na każdą dziedzinę życia. Udowodnił, jak nieoczekiwanie i nagle może się zmienić sytuacja, stawiając nas przed nowymi wyzwaniami. Niezależnie od tego, czy została wywołana przez czynniki wewnętrze czy zewnętrzne, zawsze wymaga odpowiednich procedur postępowania i dobrego przygotowania. Miarą odpowiedzialności jest przy tym umiejętność wyciągania wniosków z krytycznych sytuacji po to, by skutecznie stawiać im czoła w przyszłości. Temu ma służyć edukacyjno-informacyjna kampania TUW PZUW i PGG „Stan epidemii – dobre praktyki".

Ekspansja koronawirusa w sposób szczególny dotknęła branżę górniczą. Wyzwaniem stała się organizacja pracy w zakładach górniczych, których specyfika utrudnia zachowanie restrykcyjnych zasad reżimu sanitarnego, w tym przede wszystkim dystansu społecznego, a jednocześnie nie pozwala na dłuższe przestoje. Brak prowadzonych na bieżąco robót niezbędnych do przeciwdziałania zagrożeniom metanowym, tąpaniowym, wodnym czy pożarowym zwiększa ryzyko zawałów i zacisków wyrobisk, a tym samym zagraża pracownikom i mieniu spółki.

Dlatego tak ważne jest wypracowanie i utrwalanie dobrych praktyk na wypadek każdego kryzysu, a ten związany z pandemią uświadomił istnienie nowych zagrożeń. W przypadku Covid-19 wczesne rozpoznawanie ognisk zakażeń umożliwi szybką reakcję, jeśli pojawi się nowa fala pandemii i pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa do minimum. To jeden z celów wspólnego projektu PGG i TUW PZUW.

W trosce o pracowników

– Polska Grupa Górnicza od samego początku bardzo poważnie traktowała i nadal traktuje zagrożenie epidemiczne. Jako spółka podjęliśmy szereg działań zmierzających do zagwarantowania pracownikom odpowiedniej ochrony przy równoczesnym zachowaniu ciągłości pracy. Przygotowany i wdrożony przez spółkę system zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem okazał się skuteczny i przyniósł zamierzone efekty. Niemniej, mając na uwadze specyfikę pracy kopalń w dobie kryzysu, którego doświadczyliśmy wskutek pandemii, jak również priorytet ochrony pracowników i mienia spółki, nasze działania skupiliśmy na wypracowaniu odpowiednich standardów i procedur postępowania w podobnych sytuacjach w przyszłości – tłumaczy prezes Polskiej Grupy Górniczej SA Tomasz Rogala.

PGG we współpracy z TUW PZUW jako pierwsza podjęła się kampanii, która ma służyć wypracowaniu optymalnych rozwiązań i dobrych praktyk na przyszłość. Projekt obejmuje akcję informacyjną skierowaną do wszystkich zatrudnionych i cykl szkoleń dla wybranych grup pracowników, odpowiadających ich potrzebom i roli, jaką pełnią w strukturze spółki. W szkoleniach weźmie udział ponad 700 osób. Pierwsze rozpoczęły się już w połowie czerwca i potrwają do października. Kampania informacyjna ma być jeszcze dłuższa.

– Zdrowie pracowników, ich spokój i poczucie bezpieczeństwa są najważniejsze. Dlatego zaangażowaliśmy się we wsparcie szczytnego projektu Polskiej Grupy Górniczej. Ze względu na specyfikę pracy górników pandemia dotknęła ich w szczególnie dotkliwy sposób. Ze złych doświadczeń chcemy wyciągać dobre wnioski i zapobiegać zagrożeniom na przyszłość. Temu ma służyć projekt, który wspieramy tym chętniej, że idea ubezpieczeń wzajemnych polega właśnie na solidarności i wzajemnej pomocy. Z dużym zaangażowaniem nieśliśmy ją w krytycznym okresie pandemii i z chęcią oferujemy Polskiej Grupie Górniczej, z którą łączy nas wieloletnia bliska współpraca – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozwiązania na przyszłość

Intencją projektu jest wypracowanie optymalnych, organizacyjnych i zarządczych, praktyk na przyszłość, także poprzez poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Szkolenia zostały opracowane przez wykwalifikowaną kadrę trenerów. Obejmują kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów górniczych w warunkach zagrożenia epidemicznego, zwłaszcza bezpieczeństwa załogi, a także zaangażowania pracowników w rozwiązywanie kryzysów i metod radzenia sobie ze stresem. Dotyczą także rzetelnej i efektywnej komunikacji kryzysowej, w tym zapobiegania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji. Część szkoleń skierowana do kadry kierowniczej jest poświęcona jej roli w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Szkolenia składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna ma formę warsztatów, która sprzyja aktywizacji i zaangażowaniu uczestników, a dzięki temu wzajemnej wymianie doświadczeń między pracownikami różnych oddziałów PGG, inspiracjom i pomysłom. Dodatkową zaletą są niewielkie, pięcioosobowe grupy, w ramach których odbywają się warsztaty. Ich program jest bardzo rozbudowany. Każdy z zespołów pracuje na innymi zagadnieniami, które są dostosowane do obowiązków i charakteru pracy uczestników warsztatów. Analizują oni kryzysowe sytuacje, biorąc pod uwagę takie czynniki jak stres czy trudności w komunikacji i odwołując się do dotychczasowych doświadczeń z okresu pandemii. Starają się wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zajęcia koncentrują się na aspektach związanych z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa załogi w okresie pandemii, zwłaszcza pracowników dołowych. Uwzględniają przy tym specyfikę ich pracy. Dotyczą np. rozprzestrzeniania się aerozoli w podziemnych wyrobiskach górniczych w kontekście zagrożenia, jakim jest wzajemne zakażanie się koronawirusem przez górników pracujących pod ziemią, a także utrzymania zasad higieny i innych zachowań podnoszących sanitarne bezpieczeństwo. Służą wypracowaniu zabezpieczeń jak również procedur przygotowania i wdrażania działań na wypadek kryzysu, w tym technik planowania i organizowania pracy w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Menedżerowi i inni pracownicy PGG zdobywają wiedzę, jak postępować w trudnych i stresujących sytuacjach, konfrontując teorię z praktyką. Dzięki temu nabywają kompetencje niezbędne do tego, aby w przyszłości skutecznie radzić sobie w nieoczekiwanych krytycznych momentach. Pozwoli im to sprawnie i elastycznie reagować oraz zarządzać działaniami tak, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i komfortowe warunki pracy całej załodze. Jej bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze.

Opinia

Grzegorz Jendrusz z KWK Bolesław Śmiały, uczestnik warsztatów „Stan pandemii – dobre praktyki"

Ogłoszenie w naszym kraju stanu pandemii Covid-19 spowodowało, że znalazłem się w nietypowej, pełnej obaw i niepewności sytuacji zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Po prawie rocznym borykaniu się z pandemią, i to w całym zakresie, poczułem, jak chyba wszyscy, zmęczenie. Zgłaszając się do udziału w warsztatach na temat: „Stan epidemii – dobre praktyki", oczekiwałem gruntownego przeanalizowania tematu i odpowiedzi na pytanie: „co zrobić, kiedy nadejdzie następny kryzys", a w części praktycznej konkretnego zastosowania przedstawionych rozwiązań. Ukończenie ww. warsztatów usystematyzowało moją wiedzę w zakresie postępowania w kryzysie, a to niesie ze sobą zaufanie do siebie, że w trudnych sytuacjach wiem, co mam robić. Metody prowadzenia warsztatu były twórcze i innowacyjne, świetnie zorganizowane i przygotowane przez prowadzących.

Szkolenia

, w których weźmie udział ponad 700 osób, potrwają aż do października