Wirtualna Polska Holding przydzieli inwestorom akcje w czwartek. Oferta WPH obejmie prawie 9,2 mln akcj. Akcji nowej emisji będzie 3,3 mln zł, a kontrolowany przez Innova Capital European Media Holding sprzeda ich 5,85 mln. Po emisji nowych akcji liczba akcji Wirtualna Polska Holding sięgnie 28,25 mln. Wycena jednej akcji na poziomie 32 zł da wartość spółki na poziomie 904 mln zł.

Środki z emisji spółka wykorzysta na spłatę części zadłużenia w bankach, ale większość z nich planuje przeznaczyć na akwizycje.