Co czeka GPW w 2024 roku? Większość ekspertów jest zgodna

Eksperci raczej z optymizmem spoglądają w przyszłość. Ich zdaniem nie powinno zabraknąć paliwa do kontynuacji hossy na krajowym rynku akcji, choć nie nastawiają się na efektowne zwyżki indeksów.

Publikacja: 02.01.2024 03:00

Co czeka GPW w 2024 roku? Większość ekspertów jest zgodna

Foto: Andrzej Cynka

Zdecydowana większość ekspertów z banków i domów maklerskich, z którymi rozmawialiśmy, przewiduje, że w tym roku główne wskaźniki warszawskiego parkietu będą kontynuowały dobrą passę, choć tempo zwyżki wyraźnie wyhamuje.

Optymizm w prognozach

Biorąc pod uwagę średnią z zebranych przez nas prognoz, indeks WIG, który finiszował w minionym roku nieco poniżej 79 tys. pkt (będąc ok. 37 proc. na plusie), powinien zakończyć 2024 rok na poziomie 87 400 pkt, co daje szerokiemu rynkowi ok. 11 proc. przestrzeni do kontynuacji zwyżki. Rozpiętość prognoz jest jednak dość duża i waha się od 75 tys. do ponad 92 tys. pkt. Najbardziej optymistyczna prognoza zakłada więc zwyżkę przekraczającą 16 proc.

Nieco mniejszy potencjał analitycy widzą w segmencie największych spółek. Średnia prognoz zakłada, że indeks WIG20 powinien zakończyć bieżący rok na poziomie prawie 2600 pkt, co oznaczałoby ok. 9-proc. stopę zwrotu. Najwięksi optymiści widzą go jednak na poziomie 2700 pkt, co daje ponad 14 proc. potencjału do wzrostu.

Czytaj więcej

W co inwestować w 2024 roku. Specjaliści polecają

Z przewidywań ekspertów wynika jednak, że I półrocze tego roku będzie mniej korzystne dla posiadaczy akcji. Część analityków wskazuje bowiem na możliwość korekty. Mimo to ich prognozy zakładają, że całe półrocze uda się indeksom WIG i WIG20 zakończyć na skromnych, kilkuprocentowych plusach.

Po bardzo udanym dla inwestorów 2023 r. eksperci liczą, że hossa na naszej giełdzie się utrzyma, co będzie w dużej mierze wynikać z dobrej koniunktury na zagranicznych giełdach, poprawy otoczenia makroekonomicznego i pozytywnego nastawienia zagranicznych inwestorów do polskich akcji, czemu dodatkowo sprzyjać powinny atrakcyjne wyceny krajowych firm. – Mimo dużych zwyżek na GPW w 2023 r. wszystko wskazuje na to, że hossa ma szansę na kontynuację w 2024 r. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że krajowy rynek akcji, pomimo silnych wzrostów w ostatnich 12 miesiącach, ma większe szanse na zauważalną, dwucyfrową w skali roku stopę zwrotu w porównaniu z rynkami bazowymi. Różnica wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, krajowy rynek akcji od listopada 2022 r. do grudnia 2023 r. osiągnął naprawdę zachwycającą stopę zwrotu. Jednak na przykład indeks dużych spółek w momencie startu znajdował się na poziomie bliskim dołkom z pandemii 2020 r. A tego nie można powiedzieć o indeksach na rynkach bazowych. Drugim argumentem przemawiającym za wzrostami na naszej giełdzie są wciąż umiarkowane wyceny akcji, co sugeruje, że możliwe jest dołączenie do hossy również mniejszych spółek – wskazuje Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. ryzyka produktów inwestycyjnych w Santander Bank Polska. Jego zdaniem jeszcze w I kwartale 2024 r. indeks największych firm WIG20 ma szanse dojść do poziomu 2500 pkt. Dalszy rozwój sytuacji zależeć będzie od takich czynników, jak perspektywy gospodarki, globalna polityka monetarna czy czynniki polityczne, w tym nadchodzące wybory prezydenckie w USA. – W tym kontekście druga połowa 2024 r. może charakteryzować się podwyższoną zmiennością, ale zakładam, że na koniec roku stopy zwrotu na krajowym rynku będą kilkunastoprocentowe – uważa ekspert.

Czytaj więcej

Inwestycje w złoto straciły w tym roku na blasku

Nieco inny scenariusz na 2024 rok, choć także pozytywny, obstawia Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities. – Spodziewam się kontynuacji hossy, przy czym po bardzo mocnej końcówce 2023 roku, zakładam zmienne I półrocze zakończone blisko aktualnych poziomów i powrót do wyraźnych wzrostów w II półroczu 2024 r. Wsparciem dla rynku będzie kontynuacja napływu kapitału zagranicznego oraz postępująca poprawa salda napływów do funduszy akcji polskich. Superkatalizatorem dla rynku byłoby pozytywne sprzężenie zwrotne i odrodzenie się rynku pierwotnego z debiutami powszechnie znanych spółek, co wzmacniałoby napływ kapitału – przekonuje.

Atrakcyjne ceny akcji?

Umiarkowanym optymistą względem krajowego rynku akcji jest Michał Krajczewski, szef zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas. – Przede wszystkim oczekujemy stopniowej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce, jak i na świecie. W związku z tym spodziewamy się łagodniejszej polityki monetarnej na świecie i rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez EBC w kwietniu, a Fed w maju. RPP już dokonała pierwszych obniżek, spodziewamy się więc utrzymania stabilnych stóp w I połowie roku, natomiast do końca roku mogą one być dalej obniżane. Przy opisanym sprzyjającym otoczeniu zewnętrznym zwracamy uwagę na poprawę postrzegania kraju przez inwestorów zagranicznych po wyborach, ponadto jak na razie, jako mniej istotne oceniane jest ryzyko związane z wojną w Ukrainie – wylicza.

Równocześnie uważa, że ceny polskich akcji nadal wyglądają atrakcyjnie na tle zagranicznych rynków. – Wśród potencjalnych czynników ryzyka widzimy sprawy geopolityczne (niekorzystny przebieg wojny w Ukrainie, eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie, wybory prezydenckie w USA), ale także scenariusz tzw. no-landing. W tym przypadku lepsze od oczekiwań dane gospodarcze mogą wpłynąć na powrót inflacji na wyższe poziomy, co z kolei przełożyłoby się na możliwy brak obniżek stóp procentowych przez Fed albo EBC – wyjaśnia.

Zdecydowana większość ekspertów z banków i domów maklerskich, z którymi rozmawialiśmy, przewiduje, że w tym roku główne wskaźniki warszawskiego parkietu będą kontynuowały dobrą passę, choć tempo zwyżki wyraźnie wyhamuje.

Optymizm w prognozach

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Giełda
Świetny kwartał funduszy inwestycyjnych
Giełda
Spółki giełdowe potrzebują nowoczesnego HR
Giełda
WIG20 w trybie korekty. Trzeci tydzień z rzędu traci S&P 500
Giełda
Inwestorzy wierzą, że konflikt Iranu z Izraelem się już nie zaostrzy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Giełda
Notowani na GPW liderzy branży liczą na dalsze odbicie