Po niespełna sześciu tygodniach 2016 r., stratedzy nowojorskiego banku przyznali się do wpadki. Jeszcze w listopadzie rekomendowali następujące transakcje określając je mianem „okazji inwestycyjnych":

1. Kupuj USD sprzedając EUR i JPY - prognoza odwołana

Założenia: Fed zaostrza politykę pieniężną. W tym samym czasie Europejski Bank Centralny oraz Banki Japonii kontynuuję luzowanie. Taka „rozbieżność" miała zagwarantować aprecjację dolara względem koszyka złożonego z euro i jena.

2. Kupuj MXN i RUB względem ZAR i CLP - prognoza odwołana

Założenia: rok 2016 miał przynieść umocnienie meksykańskiego peso oraz rosyjskiego rubla względem południowoafrykańskiego randa i chilijskiego peso.

3. Spadek spreadu między długoterminowymi obligacjami skarbowymi Włoch i Niemiec - prognoza odwołana

Założenia: luzowania polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny miało obniżyć rentowności obligacji krajów o podwyższonym ryzyku np. Włoch.

4. Kupuj amerykańskie obligacje indeksowane inflacją - prognoza odwołana

Założenia: stratedzy polecali kupno skarbówek indeksowanych inflacją.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

5. Kupuj amerykańskie banki o wysokiej kapitalizacji , względem szerokiego indeksu S&P500 - prognoza odwołana

Założenia: za kupnem akcji amerykańskich banków miały przemawiać atrakcyjne wyceny mnożnikowe oraz korzyści wynikające ze wzrostu stóp procentowych.

6 Kupuj akcje eksporterów z EM nieposiadających ekspozycji na surowce, względem akcji banków –prognoza aktualna

Założenia: akcje spółek eksportowych (nieskorelowanych z surowcami) z rynków wschodzących będą relatywnie lepszą inwestycją w porównaniu do akcji lokalnych banków.