Z prezesem lidera w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce rozmawialiśmy o m.in.:

- profilu działalności spółki, najważniejszych klientach

- trwającej publicznej emisji obligacji – (wartość, warunki/oprocentowanie, cel...)

- branży wierzytelności komunikacyjnych, podział rynku, perspektywy

- wynikach finansowych spółki

- planach akwizycji, w kraju i za granicą

- możliwym debiucie na warszawskiej giełdzie