Spółka chce wprowadzić ograniczenie w wykonywaniu prawa głosu w sytuacji przekroczenia przez akcjonariusza 20-proc. progu. Będzie mogło zostać zniesione wtedy, gdy ogłosi on wezwanie na pozostałe akcje po określonej cenie i przekroczy 50-proc. udział.

Jak wyjaśnia zarząd, ma to na celu ochronę i zapewnienie poszanowania interesów wszystkich akcjonariuszy w razie potencjalnego pojawienia się znaczącego inwestora, który nie chciałby zaproponować godziwej ceny. Pytanie, czy jest to sytuacja hipotetyczna, czy też inwestor jest już na horyzoncie. Na rynek nie trafiły żadne informacje dotyczące próby przejęcia CD Projektu. Choć nie ulega wątpliwości, że po ogromnym sukcesie „Wiedźmina 3" spółka znalazła się w orbicie zainteresowań inwestorów finansowych i branżowych.

– Wydaje się, że proponowane zmiany w statucie wynikają z chęci zabezpieczenia się przed wrogim przejęciem i utratą kontroli nad spółką – komentuje Michał Skiba, analityk Ipopemy Securities. NWZA zwołane na 29 listopada będzie też decydować o skupie akcji. – On również wpisuje się w tę strategię, gdyż pozwoli członkom zarządu na umocnienie pozycji w spółce, o ile nie zdecydują się na sprzedaż swoich akcji – dodaje ekspert. —kmk