PKO Surowców Globalny zdobył Złoty Portfel „Parkietu" w najbardziej prestiżowej kategorii „najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego" i stopę zwrotu przekraczającą 76 proc. w rok. Dlaczego w tym roku radzi sobie wyraźnie słabiej?

Czy to już koniec hossy w surowcach?

Złoto w dolarach drożeje, w złotych – tanieje. Czy w przypadku inwestycji w inne surowce wahania kursów walut również mają tak duży wpływ na stopy zwrotu?

Czy doskonałe ubiegłoroczne wyniki funduszy surowców PKO, zwiększyły zainteresowanie inwestorów tą klasą aktywów?