To pieniądze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ogłoszony już przez PARP konkurs jest częścią projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" prowadzonego przez PARP. Jest to II nabór wniosków w tym projekcie adresowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z całego kraju. Mogą oni pozyskać dofinansowanie na projekty polegające na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Chodzi o przedsięwzięcia, dzięki którym poprawią się warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska naturalnego, relacjami z pracownikami czy społecznością lokalną. Przykładowo przedsiębiorcy mogą zaplanować działania mające na celu zmniejszenie zużycia materiałów lub surowców, redukcję odpadów czy wdrożenie standardów środowiskowych, jakościowych (np. normy ISO, EMAS).

Budżet konkursu to 8,8 mln zł. Maksymalna dotacja dla jednej firmy to 100 tys. zł. O pieniądze mogą starać się firmy z sektora MŚP ze wszystkich województw (każdemu z regionów przypisano określoną cześć budżetu konkursu).  Z dotacji można pokryć koszty usług doradczych (np. audytu środowiskowego, energetycznego, jakości), certyfikacji (np. uzyskania certyfikatu jakości, bezpieczeństwa produktów, certyfikatu środowiskowego), badań i analiz produktów lub usług, inwestycji (zakupu środków trwałych lub wartości materialnych i prawnych) oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych. Dotacja może stanowić do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Ich 30 proc. musi ponieść przedsiębiorca jako wkład własny.

Jak wskazują pracownicy PARP ubieganie się o te dotacje nie jest trudne. - Staraliśmy się maksymalnie uprościć proces przygotowania i złożenia wniosku. W tym celu przygotowaliśmy wytyczne dla wnioskodawców, zawierające szczegółowe informacje, na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie, jakie wydatki można ponieść w ramach dotacji, według jakich kryteriów będą oceniane wnioski – mówi Małgorzata Jelińska, główny specjalista w Departamencie Programów Pilotażowych PARP. - Sam proces złożenia wniosku również nie jest uciążliwy dla przedsiębiorców. Wniosek wystarczy wypełnić elektronicznie i złożyć w generatorze wniosków, a następnie w sposób wybrany przez przedsiębiorcę – albo w wersji papierowej, albo przez platformę ePUAP. Aby ułatwić przedsiębiorcom pracę z generatorem wniosków, opracowaliśmy instrukcję wskazująca krok po kroku jak należy wypełnić i złożyć aplikację – dodaje Jelińska.

Nabór wniosków zaplanowano od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r.