O tym, że NBP rozważa zmiany w programie strukturalnych operacji otwartego rynku (SOOR), w ramach którego od roku kupuje na rynku wtórnym obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państw, bank centralny poinformował w miniony czwartek. Była to reakcja NBP na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który czasowo zwiększył skalę podobnego programu w strefie euro.

Od komunikatu NBP złoty systematycznie traci na wartości. W środę zjawisko to przybrało na sile, gdy NBP podał, że na zaplanowanym na ten dzień przetargu odkupi obligacje ośmiu wybranych serii o łącznej wartości nawet 10 mld zł. W lutym, na poprzednim przetargu w ramach SOOR, bank centralny limit zakupów ustalił na 3 mld zł i kupował tylko pięć serii obligacji. Ostatecznie kupił wtedy papiery za zaledwie 1 mld zł.

Kurs euro na poziomie 4,61 zł znalazł się w środę tylko przejściowo. Przed południem był niewiele powyżej 4,60 zł. Jeśli zakończy środową sesję na tym poziomie, będzie to jednak najwyższy kurs zamknięcia od października 2020 r.