"W III kw. 2013 już drugi kwartał z rzędu obserwowano wzrost liczby pracujących wg BAEL. Tym razem zwiększenie liczby pracujących przełożyło się na wyhamowanie spadków także w ujęciu rocznym. Zmiany te nie znalazły jeszcze w pełni odzwierciedlenia w sprawozdawczości firm, aczkolwiek obserwacje miesięczne z sektora przedsiębiorstw także wskazują na stopniowy wzrost zatrudnienia" - napisano w raporcie NBP.

"Do szybszej dynamiki liczby pracujących wg BAEL przyczynił się głównie wzrost liczby pracujących w sektorze przemysłowym. W usługach zatrudnienie kontynuowało łagodną tendencję wzrostową, w rolnictwie zaś - wyraźną tendencję spadkową. Rosła przy tym głównie liczba pracujących najemnie, zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony" - dodano.

Autorzy raportu NBP zaznaczają, że łagodny charakter dostosowań w usługach wciąż oddziałuje stabilizująco na aktualną sytuację w całej gospodarce.

"Aczkolwiek to sektor przemysłowy charakteryzujący się relatywnie wysokim udział sekcji proeksportowych oraz relatywnie dużych podmiotów będzie najprawdopodobniej stanowił główne źródło wzrostu zatrudnienia w najbliższych kwartałach" - napisano.