Europejski dług kusi Chińczyków

Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny roz­po­czął w po­nie­dzia­łek pro­gram sku­pu ob­li­ga­cji (QE). Z rekordowo ni­skich kosz­tów fi­nan­so­wa­nia w eu­ro­lan­dzie chcą sko­rzy­stać m.in. fir­my z Chin, emi­tu­jąc dług de­no­mi­no­wa­ny w unij­nej wa­lu­cie.

Publikacja: 09.03.2015 21:00

Firmy z Chin, Indii a nawet z USA coraz chętniej emitują obligacje denominowane w euro. Chcą skorzys

Firmy z Chin, Indii a nawet z USA coraz chętniej emitują obligacje denominowane w euro. Chcą skorzystać z rekordowo niskich kosztów finansowania.

Foto: Bloomberg

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej"

Oferta promocyjna
dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za pierwszy miesiąc!

Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl.

Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów.

Fundusze europejskie
Unijne fundusze to koło zamachowe samorządowego rozwoju
Materiał Promocyjny
Skoda Enyaq iV tańsza w programie „Mój elektryk”
Kraj
Ministra M. Kamińskiego pokaz zdjęć. „To, co robi, jest moralnie obrzydliwe”
Giełda
Inwestorzy z ulgą przyjęli wyniki wyborów w Niemczech
Banki
Bank Millennium zawiera własne ugody
Materiał Promocyjny
Komfort podróżowania
Finanse
PFR podwaja swoje inwestycje w fundusze
Giełda
Aktywa Evergrande pójdą pod młotek?