Ukraina dostanie nowe pieniądze z MFW. Sukces rozmów w Warszawie

Przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Ukrainy doszli do porozumienia. Rząd w Kijowie otrzyma kolejną transzę pomocy finansowej.

Publikacja: 26.02.2024 13:22

Ukraina dostanie nowe pieniądze z MFW

Ukraina dostanie nowe pieniądze z MFW

Foto: Bloomberg

Pakiet o wartości 880 mln dolarów w ramach czteroletniego programu Extended Fund Facility (EFF) musi zostać jeszcze zatwierdzony przez zarząd funduszu. Ale to jest formalność.

Negocjacje odbywały się w Warszawie w dniach 17-22 lutego, ze strony MFW przewodniczył im Gavin Gray, który jest szefem przedstawicielstwa MFW na Ukrainę.

Byłoby lepiej, gdyby nie blokada granicy Ukrainy

Eksperci z MFW uznali, że Ukraińcy wypełnili wszystkie strukturalne kryteria i ustalenia z wyjątkiem jednego — niewielkiej luki w przychodach z podatków, spowodowanych blokadą granicy i niemożnością realizacji kontraktów eksportowych.

Czytaj więcej

MFW chwali Ukrainę. Mimo wojny, PKB rośnie

Gavin Gray ze swojej strony podkreśla, że władze ukraińskie w bardzo trudnych warunkach były w stanie w 2023 roku utrzymać stabilne finanse państwa i wykonać prognozy makroekonomiczne, osiągając przy tym wyniki lepsze od zakładanych. Pomogło w tym oczywiście wsparcie finansowe z zewnątrz. Ostatecznie ukraiński PKB zwiększył się o 5 proc., a być może nawet więcej, przy spadającej inflacji i potężnych rezerwach finansowych.

— Niemniej jednak kryzys i opóźnienia w dostarczaniu zewnętrznej pomocy finansowej mocno ważą na zaufaniu, więc tempo wzrostu PKB w 2024 roku nieco straci impet i wyniesie 3-4 proc. — uważa Gavin Gray.

Skąd pieniądze dla Ukrainy

Szef misji MFW na Ukrainę podkreślił jednocześnie, że teraz fiskalne wysiłki powinny skupić się na osiągnięciu przychodów, zaś wydatki powinny być pokrywane w miarę możliwości ze środków krajowych.

Czytaj więcej

Pieniądze rosyjskiego gangu pomogą Ukrainie. Estonia ma pomysł, jak je wydać

Jego zdaniem władze ukraińskie w stanie szybko reagować na wstrząsy i podjęły już działania w celu zaradzenia problemom z płynnością, które pojawiły się na początku roku w wyniku opóźnień w finansowaniu zewnętrznym. Gray podkreślił również ogromne znaczenie terminowej wypłaty zadeklarowanego wsparcia zewnętrznego, prognozowanego na 38 mld dol. w 2024 r. Będzie ono miało kluczowe znaczenie dla finansowania budżetu i utrzymania stabilności makroekonomicznej.

Przygotowania do obsługi zewnętrznego długu komercyjnego postępują i konieczne jest jego zakończenie do połowy 2024 r., zgodnie z parametrami programu. To, w połączeniu z zapewnieniami wierzycieli i darczyńców (o wysoce preferencyjnym, wyjątkowym finansowaniu w okresie objętym programem) ) oraz średnioterminowa korekta fiskalna oparta na niedawno uruchomionej Krajowej Strategii Podatkowej (NRS)) będą miały kluczowe znaczenie dla przywrócenia obsługi zadłużenia” – czytamy w oświadczeniu MFWEksperci funduszu zauważają jednocześnie, że ukraiński rynek walutowy pozostaje stabilny po przejściu w październiku 2023 r. na system kursu charakteryzujący się elastycznym zarządzaniem. — W ramach tego systemu kurs walutowy powinien służyć jako amortyzator wstrząsów i gwarantować stabilność zewnętrzną, zaś złagodzenie polityki walutowej należy przeprowadzać rozważnie i stopniowo, zgodnie ze strategią Narodowego Banku Ukrainy (NBU)  — wskazuje Gavin Gray.

Czytaj więcej

Rosyjskie aktywa na razie bezpieczne. Bruksela jest bardzo ostrożna

Ukraina zmierza do UE

Szef misji MFW zauważył jednocześnie, że ukraiński system finansowy pozostaje stabilny i płynny, choć ze względu na niepewność związaną z kryzysem uzasadniona jest dalsza czujność. Natomiast przeprowadzona niedawno przez NBU ocena odporności i szybkie reagowanie mające na celu zaradzenie niedoborom kapitału były właściwymi krokami do zachowania stabilności. Priorytety na przyszłość obejmują wzmocnienie nadzoru i sieci bezpieczeństwa finansowego, pogłębienie infrastruktury rynku finansowego, w tym systemu płatniczego, a także wznowienie regularnej oceny odporności Zdaniem Gavina Graya władze nadal w pełni zaangażowane są w reformy strukturalne, których celem jest utrzymanie stabilności makroekonomicznej, wspieranie celów rozwojowych i podążanie tą drogą do członkostwa w UE.

Mówiąc o reformach, Gavin Gray zauważył, że Krajowa Strategia Dochodowa powinna opierać się na reformach polityki podatkowej i administracji, aby pomóc w zwiększeniu dochodów niezbędnych do realizacji tych celów, przy czym należy unikać działań, które niekorzystnie wpływają na bazę dochodową.

Czytaj więcej

Bliżej wielkich pieniędzy dla Ukrainy. Rosjanie się odgrażają

Wkrótce ruszą prace nad deklaracją budżetu na lata 2025-2027, która będzie musiała pogodzić wciąż znaczące potrzeby wydatkowe z koniecznością coraz większego polegania na zasobach krajowych – podkreśla Gavin Gray. Wskazuje jednocześnie, że niezbędny jest monitoring ryzyka fiskalnego, w tym związanego z przedsiębiorstwami państwowymi. W ten sposób możliwe jest zapewnienie właściwego wydatkowania środków publicznych i utrzymanie zdolności obsługi zadłużenia.

— Tutaj kluczową rolę nadzorcy odgrywa Ministerstwo Finansów — uważa szef misji MFW na Ukrainę. Należy także wzmocnić nadzór nad programem subsydiowanych kredytów 5-7-9, aby lepiej go ukierunkować, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby budżetowe i zabezpieczenie przed ryzykiem sektora finansowego. Solidne wdrożenie ustawy o ładzie korporacyjnym będzie miało kluczowe znaczenie dla wzmocnienia sektora przedsiębiorstw państwowych – podkreśla Gavin Gray. Zauważa jednocześnie, że reformy związane z zarządzaniem, takie jak przyjęcie w grudniu 2023 r. ustawy dotyczącej Wyspecjalizowanej Prokuraturę Antykorupcyjną (SAPO), stanowią ogromne osiągnięcia. Zaś utrzymanie tempa reform w tym obszarze, np. utworzenie sądu administracyjnego , będzie miało zasadnicze znaczenie dla budowania zaufania społeczeństwa i darczyńców do wspierania ożywienia gospodarczego.

Czytaj więcej

Bruksela opodatkuje rosyjskie aktywa. 15 mld euro trafi na Ukrainę

Jak płyną pieniądze na Ukrainę

31 marca 2023 r. zatwierdzono czteroletni program wsparcia Ukrainy na łączną kwotę około 15,6 miliarda dolarów. Stanowi to część pakietu międzynarodowego wsparcia o łącznej wartości 122 miliardów dolarów. Pierwsza wypłata w wysokości 2,7 miliarda dolarów dotarła do Ukraińców na początku kwietnia 2023 r.

Druga i trzecia część, w wysokości około 881 mln dolarów – 890 mln dolarów według ówczesnego kursu wymiany, były na początku lipca i w połowie grudnia 2023 r. Planowany harmonogram przewiduje kolejną wypłatę na rzecz Ukrainy w marcu 2024 r. Na rok 2024 przewidziano jeszcze trzy wypłaty: 1,670 mld SDR (2,226 mld dolarów) w połowie czerwca, a następnie 835 mln SDR (1113 mln dolarów) na początku września i grudnia.

Pakiet o wartości 880 mln dolarów w ramach czteroletniego programu Extended Fund Facility (EFF) musi zostać jeszcze zatwierdzony przez zarząd funduszu. Ale to jest formalność.

Negocjacje odbywały się w Warszawie w dniach 17-22 lutego, ze strony MFW przewodniczył im Gavin Gray, który jest szefem przedstawicielstwa MFW na Ukrainę.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
70 tys. zł za doradzanie w czasach PiS. PZU zrywa umowę z rektorem UW, prof. Nowakiem
Finanse
Kłopoty z wyborem nowych władz PFR. Brakuje chętnych
Finanse
Łatwiej o kredyty z EBI na obronność
Finanse
Tomasz Bursa, wiceprezes OPTI TFI: Lepsza szybka korekta
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse
Idą dopłaty, aktywa PPK w górę, mało uczestników