KUKE szacuje, że eksport za cały 2015 rok miał wartość 171,4 mld euro i był o 8,1 proc. wyższy niż rok wcześniej. Z kolei prognoza na rok 2016 zakłada osiągnięcie w zagranicznej sprzedaży poziomu 186,1 mld euro. co przekładałoby się na wzrost w ujęciu rocznym o 8,6 proc.

Z informacji Korporacji wynika, że grudniowy spadek eksportu wobec listopada nie jest niespodzianką. Ma być odreagowaniem wyższej sprzedaży w okresie pomiędzy wrześniem a listopadem, kiedy handel zwiększa zakupy po wakacjach. W całym 2015 roku polskim eksporterom sprzyjała słaba wycena euro względem dolara. Poprawiała bowiem konkurencyjność wytwórców z krajów UE, a w rezultacie wpływała na wzrost zamówień kierowanych do polskich poddostawców.

KUKE podkreśla, że polski eksport zaopatrzeniowy i konsumpcyjny zyskał w stosunku do produktów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu, zwłaszcza z Chin. Jednak spadek tempa wzrostu w Chinach coraz mocniej wpływa na zmniejszenie poziomu importu tego kraju z państw UE, co w konsekwencji może osłabiać np. tempo wzrostu polskiego eksportu części i komponentów używanych przez producentów niemieckich.

Korporacja szacuje, że w 2015 roku polski eksport do Niemiec zwiększył się r/r o 11,4 proc, ale w roku 2016 tempo wzrostu osłabnie do 9,6 proc. W przypadku pozostałych krajów strefy euro będzie to odpowiednio 9,6 oraz 8,7 proc., a w pozostałych krajach UE – 11,2 oraz 8,9 proc. Sprzedaż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej miała się w ub. roku obniżyć o 21,1 proc., natomiast w tym roku powinna wzrosnąć o 2,5 proc.

Według danych GUS opublikowanych w połowie stycznia, polski eksport za 11 miesięcy 2015 roku wyniósł 164,22 miliarda euro i był wyższy o 7,4 proc. w porównaniu do okresu styczeń-listopad rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Niemcy – główny partner gospodarczy Polski – 27,2 proc. To niespełna jeden pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży na rynku niemieckim zbliżyła się do 44,7 mld euro i była wyższa w ujęciu rok do roku o 11 proc. Drugim kierunkiem eksportowym była w pierwszych jedenastu miesiącach 2015 roku Wlk. Brytania z eksportem 11,1 mld euro i wzrostem r/r o 13,7 proc. Na trzecim miejscu znalazły się Czechy – niecałe 10,9 mld euro, wzrost o 10,3 proc.