Na czwartkowym przetargu Ministerstwo Finansów sprzedało papiery dwu- i dziesięcioletnie łącznie za 7,5 mld zł, co było maksymalną planowaną podażą (oferta wynosiła od 4,5 do 7,5 mld zł). Popyt sięgnął 11,6 mld zł, a ministerstwo zdecydowało się ogłosić przetarg uzupełniający, oferując papiery za 0,5 mld zł.

Rentowność obligacji 10-letnich DS0726, odpowiadająca cenie minimalnej, wyniosła 3,168 proc., w porównaniu do 3,182 proc. w grudniu, gdy MF poprzednio je oferowało. Ten wynik był mniej więcej zgodny z oczekiwaniami ekonomistów banku Pekao.

Rentowność papierów dwuletnich OK1018, odpowiadająca minimalnej cenie, wyniosła 1,665 proc., w porównaniu do 1,680 proc. na przetargu z końca stycznia. Ekonomiści Pekao spodziewali się wyniku w okolicy 1,65 proc.