Sześcioletnia kadencja Sury w RPP kończy się w listopadzie br. Już w ub.r. mówiło się jednak, że Sura otrzymał nominację na sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i może zrezygnować z miejsca w Radzie wcześniej.

W poniedziałek w rozmowie z PAP Biznes prof. Sura potwierdził, że „złożył rezygnację z funkcji członka RPP na ręce marszałka Senatu”, ale nie podał przyczyn tej decyzji.

W listopadzie 2021 r. Senat przedstawił troje swoich kandydatów na członków RPP. Byli nimi Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz. Dwaj pierwsi już w Radzie zasiadają. Proces wyboru prof. Tyrowicz nie został jednak formalnie zakończony. Ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego i think-tanku GRAPE nie była przesłuchana przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, a Senat nad jej kandydaturą nie głosował.

Cytowany przez PAP Biznes senator Kazimierz Kleina, przewodniczący KBFP, powiedział, że nie wyklucza kandydatury prof. Tyrowicz, ale „sprawy biegną szybko i być może będzie potrzebne pewne odświeżenie”.

Czytaj więcej

Inflacja powoli opada z sił. Niebawem może osiągnąć szczyt

Według „Ustawy o NBP” w skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP, oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Obecnie w Radzie są dwa wakaty, które obsadzić powinien Sejm. W lutym posłowie wybrali do RPP swojego byłego kolegę Wiesława Jańczyka, który zastąpił wśród sterników polityki pieniężnej Eryka Łona. W tym samym czasie końca dobiegła jednak kadencja Grażyny Ancyparowicz, a w marcu z kolei Jerzego Żyżyńskiego. Zwolnionych przez nich miejsc Sejm dotąd nie obsadził.