Wprawdzie w tym roku do 17 proc. (z 6 proc. w 2019 r.) zwiększyła się grupa specjalistów i menedżerów sektora finansów, którzy nie dostrzegają żadnych zewnętrznych barier hamujących aktywizację kobiet, to wzrost ten wynika przeważnie z pozytywnych opinii męskiej części badanych. Co drugi z nich uważa, że nic nie ogranicza kobiecych karier.

Wśród samych kobiet takich opinii jest dziesięć razy mniej, bo 5 proc. – wskazuje tegoroczna, trzecia edycja raportu „Kobiety w finansach" przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Antal i CFA Society Poland pod patronatem medialnym „Parkietu" i „Rzeczpospolitej".

Jak wynika z raportu, który jest wynikiem badania 689 respondentów reprezentujących sektor finansowy, już 26 proc. jego przedstawicieli ocenia, że kobiety mają duży wpływ na rozwój branży i zajmują tam strategiczne miejsce. Odsetek takich wskazań wzrósł ponaddwukrotnie w porównaniu z 2019 r., czyli drugą edycją raportu. Jak zwraca uwagę Artur Skiba – prezes Antala – pomimo że 41 proc. kobiet dostrzega negatywne skutki pandemii dla swojej kariery, to wyraźnie rośnie wskaźnik oceniający wpływ pań na sektor finansowy jako duży. – Skoro przy negatywnych czynnikach kobiety potrafią umacniać swoją pozycję, pozwala to prognozować coraz bardziej dynamiczne zwiększanie ich wpływu na rynek pracy – zaznacza Skiba.

Przeszkodą są jednak bariery ograniczające aktywizację zawodową kobiet. Jako najpoważniejsze zewnętrzne ograniczenie uczestniczki badania wskazują uwikłanie kobiet w tradycyjne role rodzinno-opiekuńcze. – Kobiety znacznie częściej robią przerwy w karierze zawodowej oraz podejmują niektóre decyzje dotyczące kariery zawodowej z powodu obowiązków związanych z opieką nad innymi członkami rodziny – komentuje Izabela Sajdak, zarządzająca funduszami w PFR TFI, członkini CFA Society Poland.

Czytaj więcej

Nowe technologie przyciągają kobiety. Wielka zmiana w IT

Co ciekawe, mężczyźni dużo rzadziej (15 proc.) uznają tradycyjny podział ról za barierę w karierach kobiet. Tylko 5 proc. z nich wskazuje też wśród tych barier pomijanie kobiet przy awansach – na co zwraca uwagę 16 proc. samych zainteresowanych. Panowie znacznie rzadziej dostrzegają też wpływ płci na możliwości awansu; tylko 7 proc. z nich uważa, że ma to znaczenie, podczas gdy wśród kobiet – ponad połowa badanych.

Wszyscy dostrzegają też wewnętrzne bariery hamujące aktywizację pań. Do największych zaliczają fasadową skromność oraz brak odwagi formułowania i wyrażania własnych potrzeb. – Chociaż kobietom nie brakuje kwalifikacji, to często są wobec siebie bardziej krytyczne, a stereotypy i wychowanie sprawiają, że podchodzą z większą ostrożnością do planowania swojej kariery zawodowej – komentuje Małgorzata Żelazko, dyrektor ds. relacji inwestorskich i analiz finansowych w Wirtualnej Polsce.

– Kluczem do sukcesu będzie bardziej konsekwentne zachęcanie kobiet do kontynuacji kariery zawodowej, wspieranie ich poprzez szereg różnorodnych inicjatyw, a także wzmacnianie w profesjonalistkach pewności siebie – twierdzi prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society.

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ