Kolejnym wyzwaniem jest wyraźne osłabienie złotego wobec euro i dolara od września 2008 roku, które także negatywnie wpływa na spółki, uważa agencja ratingowa.

Fitch oczekuje, że tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski wyhamuje do 1,2 procent w 2009 roku z 4,8 procent w roku poprzednim.

- W warunkach spowolnienia gospodarczego i niepewnych perspektyw wiele firm skorygowało strategię i skupiło się na kontroli kosztów i restrukturyzacji, w tym redukcji zatrudnienia, zmniejszając przy tym plany dotyczące inwestycji i akwizycji poprzez rezygnację z projektów lub ich odsunięcie w czasie - głosi raport.

- Działania przedsiębiorstw mają na celu utrzymanie poziomu wolnych przepływów pieniężnych i wiarygodności kredytowej w obecnych warunkach zwiększonej niepewności - dodał.