Przeszło połowa polskich eksporterów i importerów przewiduje wzrost obrotów w najbliższych miesiącach, a jedna trzecia uważa, że zdoła utrzymać obecny poziom wymiany handlowej.

Z badania nastrojów przeprowadzonego przez firmę TNS na zlecenie banku HSBC wynika, że polscy przedsiębiorcy są optymistami. Wskaźnik obrazujący poziom nastrojów w handlu (HSBC Trade Confidence Index) wyniósł  w przypadku Polski 108 i okazał się najwyższym spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej uwzględnionych w badaniu.

– Taki wynik nie dziwi, bo globalna gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu. A polskie firmy, widząc nasycenie tradycyjnych rynków zbytu, szukają sposobów wejścia na rynki bardziej perspektywiczne – mówi dyrektor departamentu finansowania handlu HSBC Bank Polska Andrzej Puta.

Jedna trzecia przedsiębiorstw za najbardziej obiecującą dla wzrostu wymiany handlowej uważa Europę Środkowo-Wschodnią. Na drugim miejscu znalazła się Europa Zachodnia (bez Wielkiej Brytanii) – 18 proc., a następnie Niemcy – 14 proc. Na Chiny wskazało

12 proc., a 7 proc. na Bliski Wschód. Ta kolejność ma wynikać z natury przedsiębiorców: Polacy wybierają najpierw rynki, które znają i gdzie łatwiej kontrolować przebieg transakcji. Zdaniem Puty mocna pozycja Chin świadczy jednak o tym, że polskie firmy dostrzegają także potencjał rynków azjatyckich.

Optymizm polskich eksporterów i importerów widać też w ocenie poziomu ryzyka związanego z międzynarodową wymianą handlową. Dwie trzecie zakłada, że ryzyko niedotrzymania warunków umowy przez dostawców lub braku zapłaty za towar pozostanie bez zmian.

W badaniu przedsiębiorcy byli pytani o prognozę dotyczącą kondycji światowej gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Zaledwie jedna piąta zakłada, że sytuacja gospodarcza się pogorszy. Obawy budzi jednak ryzyko kursowe. Przeszło jedna trzecia badanych boi się, że notowania walutowe zmienią się na niekorzyść, co negatywnie odbiłoby się na prowadzeniu biznesu. Tyle samo firm – 36 proc. – stwierdziło, że zmiany kursów będą dla nich neutralne. Jedynie 19 proc. uważa, że kursy zmienią się w sposób korzystny.

Najlepsi w Europie

25 polskich przedsiębiorstw będzie walczyć o tytuł najlepszej firmy w Europie w konkursie European Business Awards sponsorowanym przez HSBC. Najlepsze mogą trafić do setki finalistów wybranych z reprezentacji krajowych. Zwycięzcy w ośmiu różnych kategoriach zostaną zaprezentowani 22 listopada w Barcelonie. Obecna edycja konkursu jest piątą z kolei. Patronat nad polska częścią objęła „Rz".

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej informacji na     www.businessawardseurope.com