Jak dotąd od początku roku zwrot na greckich papierach rządowych wynosi 47 proc. i jest najwyższy spośród 34 rynków  walorów skarbowych , których kondycję odzwierciedlają  Bloomberg World Bond Indexes. Na drugim miejscu znalazły się papiery lrlandii, która w połowie tego miesiąca oficjalnie  przestała korzystać z pomocy zagranicznej. Posiadacze walorów tego kraju są na plusie 12 proc.

W przyszłym roku Grecja  może mieć pierwotną nadwyżkę budżetową (bez kosztów obsługi zadłużenia), co zgodnie z umową z wierzycielami, zakwalifikuje ten kraj do kolejnego złagodzenia ciężaru zadłużenia.

- Nasze nastawienie do greckiego długu rządowego jest pozytywne - twierdzi Elga Bartsch, ekonomistka nowojorskiego banku Morgan Stanley, specjalistka od zagadnień europejskich. Spodziewa się stabilizacji produktu krajowego brutto Grecji, a później jego wzrostu.

Greckie aktywa zyskują fanów, gdyż rynek obligacji, walutowy, a także instrumentów pochodnych pokazują, że kryzys w strefie euro w końcu przemija. Obietnica Mario Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego dotycząca obrony wspólnej waluty za wszelka cenę, zachęca inwestorów do kupna greckich papierów wartościowych mimo że w 2012 r. prywatni  wierzyciele tego kraju musieli zmniejszyć swoje wierzytelności wobec niego o ponad 100 miliardów euro.

Japonica Partners&Co., amerykańska firma inwestycyjna, która w tym roku zamierzała kupić  greckie obligacje za 4 miliardy  euro, oczekuje, że w 2014 r. papiery te pójdą w górę.  Płaciła nawet 11,4 proc. wartości nominalnej tych papierów, które w przyszłym roku powinny podrożeć do ponad 85 proc. wartości nominalnej. Japonica Partners, twierdzi, że jest jednym z największych posiadaczy greckiego długu, ale nie ujawnia  wielkości tej inwestycji.

Na dalszych wzrostach ceny greckiego długu powinny też skorzystać Capital Research and Management oraz Schroder Investment Management, które wśród firm zarządzających aktywami (AM) i funduszy należały do największych inwestorów na rynku greckiego długu.

Jego płynność jest jednak niewielka i konieczne jest zwiększenie wiarygodności Grecji by zaangażowali się na nim więksi gracze, twierdzi Iain Stealey z J. P. Morgan Asset Management, firmy, która w ma w zarządzaniu  około 1,5 biliona dolarów.