Wartość sprzedanych obligacji wyniosła 47,8 miliarda dolarów (3,6 proc. wartości portfela) , a transakcje te nie pozostawały bez związku z ograniczaniem przez amerykańską Rezerwę Federalną skupu papierów dłużnych z rynku.

Na koniec grudnia 2013 r. wartość pakietu amerykańskich  obligacji w posiadaniu Chin wynosiła 1,27 biliona dolarów.  W tym samym czasie zagranica o 1, 4 proc.  zwiększyła stan posiadania amerykańskich obligacji do rekordowej wartości 5,79 biliona dolarów.

Rentowność 10- letnich obligacji skarbowych USA w grudniu 2013 r.  wzrosła do 3 proc., najbardziej od lipca 2011 r. W minionym roku z powodu ograniczania skupu obligacji przez Fed papiery te straciły 3,4 proc. i był to pierwszy spadek w skali roku od  2009 r., kiedy wyniósł  on rekordowe 3,7 proc., wskazuje Bank of America Merrill Lynch U. S. Treasury Index.

- Decyzja Chin o sprzedaży  (obligacji-red.) wskazuje, że obecnie, wraz z coraz bardziej zaawansowanym  ograniczaniem skupu przez Fed,  banki centralne coraz ostrożniej podchodzą do podejmowania tego rodzaju ryzyka - wskazuje Aaron Kohli, nowojorski strateg francuskiego banku  BNP Paribas. Twierdzi on, że jeśli Chiny  nadal będą sprzedawać przez kolejne dwa miesiące powstaną obawy czy ktoś zechce kupować amerykański  dług.

Na koniec minionego roku zagranica posiadała 48,8 proc.  amerykańskich papierów rządowych, których łączna wartość wynosiła 11,9 biliona dolarów. W całym 2013 r. inwestorzy zagraniczni zwiększyli stan posiadania o 4 proc. (221,1 miliarda dolarów), co było najmniejszą zwyżką od 2006 r.

Louis Kuijs, ekonomista Royal Bank of Scotland, zauważa, że  Chiny próbują zmniejszyć swoją zależność od amerykańskich skarbówek, ale  jest to trudne, gdyż rynek tych walorów jest najbardziej płynnym i nie jest łatwo znaleźć inną przestrzeń inwestycyjną dla  setek  miliardów dolarów chińskich rezerw walutowych.