24 lutego odbyło się plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ubogi porządek obrad (zaledwie dziewięć projektów ustaw i rozporządzeń) rekompensowała ciekawa dyskusja w części poświęconej tzw. wolnym wnioskom.

– Ministerstwo Finansów wciąż nie przekazało nam projektu ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych z informacją, które z naszych uwag zostały uwzględnione i w jaki sposób – informował Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST. – Do czasu, gdy to nastąpi, traktujemy więc projekt jako nieuzgodniony – wskazywał.

Za sprawą Jacka Krywulta, prezydenta Bielska-Białej, powróciła sprawa koronera i problemów związanych z wystawianiem świadectw zgonu.

– Lekarze odmawiają wyjazdów do zmarłych, bo NFZ im za to nie płaci, a starostom każe się zatrudniać koronerów, chociaż taki zawód w Polsce oficjalnie nie istnieje – mówił prezydent Krywult.

W odpowiedzi Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, poinformował, że w resorcie został powołany specjalny zespół, który ma ten problem rozwiązać.

– Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych zostanie w tym zakresie napisana od nowa – zapewnił minister Warczyński.

Samorządowcy zgłaszali też obawy, czy program komputerowy do obsługi 500+ zostanie im dostarczony w terminie.

– Wspólnie z resortem cyfryzacji robimy, co w naszej mocy, aby ta aplikacja dotarła do gmin jak najszybciej – zapewniał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Przypomniał też, że cały czas trwają szkolenia i konsultacje mające pomóc gminom w realizacji tego zadania.