Największą ekspozycję na to ryzyko mają przedstawiciele branż IT, transportowej, energetycznej oraz usług finansowych. Wynik badania wpisuje się w międzynarodowy trend. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w raporcie Clifford Chance opracowanym we współpracy z EIU postrzeganie zagrożenia cyberbezpieczeństwa przez zarządy na całym świecie jako istotnego ryzyka wzrosło o 32 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat, a badanie to zostało przeprowadzone jeszcze przed wybuchem pandemii, która z pewnością dodatkowo zwiększyła wagę tego ryzyka.

Ankietowane przez nas przedsiębiorstwa wyrażały obawy, że wzrost liczby osób pracujących zdalnie będzie prowadził do wzrostu liczby cyberataków w sieci. Obawy te znajdują już odzwierciedlenie w statystykach. Szacuje się, że w czasie lockdownu liczba różnego rodzaju cyberataków była kilkukrotnie wyższa niż przed pandemią.

Przyspieszona transformacja cyfrowa i okrojone ze względu na pandemię budżety przedsiębiorstw dodatkowo zwiększają podatność organizacji na cyfrowe zagrożenia. A te dotyczą nie tylko ewentualnych strat finansowych związanych z przestojami w produkcji czy utratą danych. Na przykład wyciek danych, spowodowany przez hakerów, może skutkować dotkliwymi karami finansowymi i utratą reputacji.

Zdaniem Tomasza Bochenka, dyrektora generalnego Oracle Polska: Ryzyko cybernetyczne to bez wątpienia obecnie jedno z największych zagrożeń dla systemów informatycznych i wiele organizacji boryka się z tym problemem. Większość udanych cyberataków wykorzystuje fakt, że udostępniane regularnie poprawki i aktualizacje do baz danych nie są na czas instalowane przez administratorów – czy to przez nieuwagę, czy z braku czasu.

O tym, jak jego firma angażuje się w rządowe programy mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom w sieci, mówi: – W lipcu 2020 roku Oracle Polska dołączył do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego celem jest ciągłe zwiększanie cyberbezpieczeństwa podmiotów korzystających z systemów ICT – zarówno firm komercyjnych, jak i instytucji publicznych.

Z roku na rok technologie odgrywają w przedsiębiorstwach coraz większą rolę. Są też rosnącym wyzwaniem dla zarządów. Analiza odpowiedzi z jednej strony napawa optymizmem: aż 84 proc. badanych ocenia, że ich zarząd w pełni rozumie prawne, regulacyjne i etyczne następstwa wykorzystania przez firmę danych oraz korzystania z zaawansowanych technologii, w tym ze sztucznej inteligencji. Jednak z drugiej strony pojawiły się też głosy wskazujące na brak wpływu przedsiębiorstw na poszczególne czynniki ryzyka, w tym na ryzyko cybernetyczne. Firmy podkreślają, że próbują się bronić, ale nie do końca wiedzą, jakie zagrożenia na nie czyhają. Nowe narzędzia i metody wykorzystywane przez hakerów spędzają sen z powiek nawet ekspertom od cyber-zabezpieczeń. A przecież ryzyko cybernetyczne nie wyczerpuje puli istniejących ryzyk.

Dessislava Savova partner Clifford Chance

Nasi klienci przywiązują coraz większą wagę do ryzyk cybernetycznych jako jednego z głównych zagrożeń dla prowadzenia biznesu. To wypadkowa rozwoju technologicznego oraz wyzwań związanych z pracą zdalną. Raporty takich organizacji jak Europol lub Interpol pokazują, że po wybuchu pandemii Covid-19 nastąpił znaczny wzrost cyberprzestępczości oraz ataków hakerskich na organizacje. Co ciekawe, cyberprzestępcy najczęściej liczą na błąd człowieka. Pokazuje to, że działania na rzecz cyberbezpieczeństwa to nie tylko inwestycje w systemy IT, lecz działania na wielu płaszczyznach. Hakerzy na bieżąco identyfikują słabości pracy zdalnej, zatem w przyszłości powinniśmy spodziewać się coraz bardziej kreatywnych ataków. Kluczowe jest, aby organizacje inwestowały nie tylko w odpowiednią infrastrukturę IT, ale też dysponowały scenariuszami działania na wypadek ataku. Powinny również zadbać o odpowiednie przeszkolenie i wyczulenie pracowników na te ryzyka. Należy mieć na uwadze to, że cyberataki mają przeważnie transgraniczny charakter, więc przeciwdziałanie im nie kończy się tylko na szczeblu lokalnym, lecz często wymaga podejmowania działań międzynarodowych.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ