Motywem założenia własnej firmy audytorskiej była chęć utworzenia spółki o charakterze partnerskim, niekorporacyjnym. W roku 2009 M2 Audyt przystąpiła do sieci HLB International i zmieniła nazwę na HLB M2 Audyt. Do firmy dołączyli kolejni biegli rewidenci, doradcy podatkowi, wywodzący się z największych międzynarodowych firm audytorskich i doradczych, a także doświadczeni pracownicy spółek prawa handlowego - głównie księgowi i dyrektorzy finansowi.

Oprócz audytu spółka świadczy też usługi doradztwa podatkowego oraz usługi księgowe. Z roku na rok zwiększa udziały rynkowe. Zadebiutowała w rankingu firm audytorskich „Rzeczpospolitej" w roku 2009 - od razu na miejscu 38. Rok później awansowała na miejsce 20. i był to wówczas największy awans w zestawieniu. W 2020 oraz 2021 r. grupa HLB Poland (HLB M2, Avanta Audit, getsix Polska) została sklasyfikowana już na 10. miejscu.

Twarze firmy

Czołową postacią w grupie jest Maciej Czapiewski - założyciel, biegły rewident i partner zarządzający. Autor licznych publikacji prasowych, współautor książki „Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce". Doświadczony i uznany prelegent (m.in. Szkoła Główna Handlowa, KNF, SKwP, PFRON). Jeden z autorów metodologii wdrażania MSSF i przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF. Wykonawca projektów rewizyjnych dla polskich i zagranicznych spółek produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz kilkudziesięciu podmiotów rynku kapitałowego i spółek notowanych na GPW. Były członek rad nadzorczych (m.in. PKO BP oraz Comarch), konsultant projektu „tworzenie oprogramowania cash flow" koordynowanego przez trzy uniwersytety.

Grupa się rozrasta

Aktualnie spółka posiada biura w ośmiu miastach, rozwija się organicznie, nie wyklucza też akwizycji na rynku audytu i doradztwa.

W roku 2014 do sieci HLB International przystąpiła firma getsix Polska, dostawca usług outsourcingowych (księgowość, kadry, płace), rozwiązań IT, usług doradztwa podatkowego i prawnego. Z kolei w roku 2018 członkiem sieci HLB International została firma Avanta Auditors&Advisors z Wrocławia, specjalizująca się w audycie finansowym, doradztwie transakcyjnym i strategicznym. Twarzą firmy jest Wojciech Baucz - partner i członek zarządu, odpowiedzialny za obsługę klientów z krajów niemieckojęzycznych. Absolwent Uniwersytetu w Passau w Niemczech, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem, nabytym w międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte, specjalizujący się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, niemieckimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Baucz jest członkiem zarządu stowarzyszenia Europa Forum, Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego we Wrocławiu.